Hur ser kreditexponeringarna ut i Selection i dag?

-Selectionfondernas kreditexponering är global och diversifierad såväl över marknader, sektorer och kreditvärdighet. Vi har medvetet valt att inte enbart vara exponerade mot någon enskild del av kreditmarknaden. Anledningen till det är att vi vet, inte minst med erfarenhet från 2008, att likviditet i kreditmarknaden lätt försvinner i stressade marknader. Exponeringen sträcker sig därför över olika delar av kreditmarknaderna och inkluderar såväl tillväxtmarknader som mogna marknader (Europa och USA). Tyngdpunkten och fokus ligger på de marknader som bedöms ha en god kreditkvalitet.

Kan du ge exempel på investeringar?

-Kreditexponering innehåller exempelvis globala tillväxtmarknadsobligationer med fokus på statspapper, bostadsobligationer samt företagsobligationer med fokus på högre kreditvärdighet (så kallade investment grade). Selectionfonderna har även en mindre andel (cirka 0,5 procent) i Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield.

Hur har ni agerat i fonderna inom just krediter?

-Vi har under sista månaden minskat exponeringen något generellt mot krediter men främst inom tillväxtmarknadsobligationer samt att vi har avyttrat en global kreditfond.

Har Selection innehav i någon fond som har stängt – varför/varför inte?

-Att stänga en fond är en åtgärd som man vidtar om man anser att man inte längre kan säkerställa alla andelsägares likabehandlande. Vi har inte haft något innehav som har behövt vidta denna åtgärd. Det innebär att man har kunnat hantera flöden som fonderna haft på ett bra sätt för alla andelsägare. Det här följer vi givetvis löpande.

Hur är ni positionerade i dagsläget?

I dagsläget utgör kreditexponeringen cirka 11 procent av Selection 25, av dessa är cirka en tredjedel i Swedbank Roburs egna kreditfonder. Motsvarande andel kreditexponering för Selection 50 är cirka 11 procent och för Selection 75 cirka 9 procent.

Vill du läsa mer hur Swedbank Robur har hanterat sina kreditfonder, läs mer här.

Selection 25

i år
-6,90%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,29
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 50

i år
-10,71%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,66
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 75

i år
-14,09%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
99,51
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan