Mest köpta och sålda aktier under vecka 12

Handeln mattades något under föregående vecka men ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Optimisterna fortsätter att köpa aktier till allt lägre kurser men i en lite lägre takt än tidigare medan pessimisterna fortsätter att sälja av på samma nivå som tidigare. Veckan slutade med ännu en seger för optimisterna när investerarkollektivet fortsatte att köpa i de alltmer pressade kurserna. Det var tredje veckan i rad som veckan slutade med nettoköp.

Volvo fortsätter att toppa listan över veckans mest köpta aktier. Den attraktiva värderingen gör att investerarkollektivet fortsätter att hamstra aktier. Volvo meddelade dock under veckan att extrautdelningen dras in. 

Läs mer: Extrautdelning dras tillbaka och prognosuppdatering

SBB kliver in på andraplatsen bland de mest köpta aktierna. Investerarkollektivet fyndköpte efter en halvering av aktiekursen. Fastighetssektorn har rasat, men pessimismen anses överdriven.

Läs mer: Överdriven pessimism kring fastighetsaktier

Nordea når bronsplats bland de mest köpta aktierna. Köpen haglar efter en kraftig kursnedgång som följd av oro för oljeprisfallet och coronaviruset.

Läs mer: Bankaktier corona och oljeprisfallet

ICA var veckans mest sålda aktie. Aktien utvecklads mycket starkt under veckan och Investerarkollektivet såg det som ett tillfälle att minska på innehaven.

Läs mer: Minskande marginaler i huvudverksamheten

Vitrolife dyker upp på silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Bolaget meddelade under förra veckan att Q2 skulle påverkas väsentligt negativt av coronaviruset.

Swedbank går från pallplats bland de mest köpta förra veckan till att vara den tredje mest sålda aktien efter Finansinspektionens sanktion.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 12

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan