Med bakgrund av detta sänker vi priserna på följande fonder från den 1 april 2020: 

Fond
Nuvarande avgift
Avgift från den 1 april
Ethica Företagsobligationsfond
0,70 %
0,50 %
Företagsobligationsfond
0,70 %
0,60 %
Företagsobligationsfond High Yield
0,90 %
0,80 %
Global Emerging Markets
1,70 %
1,42 %
Kinafond
1,82 %
1,42 %
Rysslandsfond
1,70 %
1,42 %


I februari sänkte vi även priset på följande fonder:

Fond
Avgift innan sänkning
Nuvarande avgift
Ethica Obligation
0,40 %
0,30 %
Ethica Obligation Utdelande
0,40 %
0,30 %
Obligationsfond
0,50 %
0,30 %
Realräntefond
0,50 %
0,30 %
Räntefond Flexibel
0,60 %
0,40 %
Talenten Räntefond Mega
0,40 %
0,30 %

Eth Företagsobl

i år
-6,11%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
96,47
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Företagsobligat

i år
-6,10%
3 år
-3,02%
5 år
-1,02%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
133,55
sharpe
1,14
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Företagsobl HY

i år
-15,21%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
90,54
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Eur…

Global Em Mkts

i år
-15,02%
3 år
+0,32%
5 år
+11,20%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
131,47
sharpe
0,46
förv.avg.
1,70%
Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder s…

Rysslandsfond

i år
-29,90%
3 år
+8,38%
5 år
+53,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
25,88
sharpe
0,75
förv.avg.
1,70%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrumen…

Kinafond

i år
-5,44%
3 år
+36,23%
5 år
+53,65%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
318,07
sharpe
0,91
förv.avg.
1,82%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en b…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan