På ett par veckor tycks Saudiarabiens, Förenade Arabemiraten och Kuwaits gemensamma försök att översvämma oljemarknaden för att ta marknadsandelar, i samband med att efterfrågan minskat som en följd av Covid-19, att ta en ände med förskräckelse. 

Man skulle kunna säga att talesättet ”Friskt vågat hälften vunnet” är på väg att ersättas med ”Den som gapar efter mycket kan förlora hela stycket.” 

Logiken bakom Saudiarabien och dess allierades agerande är det inget fel på. Att försöka försvara ett oljepris på 50 dollar per fat är inte längre relevant, även med ytterligare produktionsneddragningar av Opec. Och att fortsätta att indirekt stödja tillväxt i amerikansk oljeproduktion är inte heller något alternativ med tanke på hur snabbt efterfrågan avtar på grund av Covid-19. 

Med skiftet bort från fossila bränslen hängande över sig måste Saudi ta marknadsandelar innan även den långsiktiga efterfrågan börjar minska. Saudi har de lägsta produktionskostnaderna i världen på endast 2,8 dollar per fat, och även de lägsta utvecklingskostnaderna. Genom att tvinga den övriga oljeindustrin att dramatiskt dra ned på investeringarna kan Saudi vinna marknadsandelar när marknaden återhämtar sig efter Covid-19 pandemin. Och sannolikt kommer många av de investeringar som konkurrerande oljejättar med högre kostnader lagt i malpåse aldrig bli av.  

Tvärtemot vad många anser menar Kepler Cheuvreux nämligen inte att priskriget primärt är ett sätt för Saudi att få tillbaka Ryssland till förhandlingsbordet, utan ett andra försök att få amerikanska skifferoljeproducenter på knä - att ta globala marknadsandelar och sätta stopp för USA:s ökning av oljeproduktionen. Även om kriget kommer att kosta Saudi uppskattningsvis 50 miljarder dollar om året, har landet råd, och mycket talar för att förutsättningarna att lyckas är bättre än förra gången mellan år 2014-16:

 • Skifferoljeproducenterna har inte längre möjlighet att gå till börsen för att få in mer kapital. 
 • De har enorma skulder som de sannolikt får svårt och blir dyrt att refinansiera under 2020 och 2021, med en våg av konkurser som följd. 
 • De stora produktivitetsvinsterna inom skifferolja är redan tagna. 
 • Andra Opec-medlemmar kan inte öka sin produktion. All minskad produktion i USA kan därmed ersättas med olja från den nya koalitionen, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait. 

Så sent som i slutet på förra veckan var prognosen att efterfrågan på olja skulle gå ned med 3,1 miljoner fat om dagen samtidigt som produktionen skulle öka med 2,7 miljoner i andra kvartalet. Överskottet skulle bli cirka 6 miljoner fat, långt större än någonsin tidigare. Men med det nuvarande snabba fallet i efterfrågan befarar Kepler Cheuvreux att efterfrågan kan minska med så mycket som 10 miljoner fat om dagen under andra kvartalet, förutsatt att efterfrågan på olja går ned med en fjärdedel i Europa och USA. 

Ett så massivt överskott på oljemarknaden skulle snabbt fylla alla världens lager och pressa ned priset under 10 dollar per fat, med katastrofala följder för oljeindustrin. 


Men Saudi har redan vunnit oljekriget 
Vi är inte där ännu. För närvarande har oljepriset (Brent) halkat ned till drygt 26 dollar per fat. Men det räcker att priset håller sig mellan 30 och 40 dollar per fat under kommande kvartal för att Saudiarabiens huvudmål ska uppfyllas. Antalet riggar i USA kommer att falla från 790 till 470 och den amerikanska produktionen kommer att minska med 600 000 fat om dagen till 12,4 miljoner fat, vid årsskiftet och aldrig komma tillbaka till dagens nivåer. 

Och de stora oljebolagen kommer att minska sina investeringar med omkring 20 procent för att hålla näsan över vattnet under perioden med låga priser. När efterfrågan återhämtar sig 2021, förväntar vi oss att Saudiarabien och de allierade i golfen gradvis ökar produktionen. 


Gemensam neddragning krävs 
Med Saudis mål redan uppfyllt och för att möta den kortsiktiga efterfrågekollapsen krävs att alla producentländer gemensamt drar ned produktionen med 10-15 procent för att undvika en priskollaps. Förhoppningen är att Trump kan förhandla med Saudi - som är beroende av amerikansk militär - och Ryssland för att få dem att matcha produktionsneddragningar i Texas, och att andra länder av egenintresse också då går med på att dra ned sin produktion, menar Kepler Cheuvreux.  


Nytt oljeprisantagande

Kepler Cheuvreux sänker sitt långsiktiga oljeprisantagande (Brent) från 65 dollar per fat till 50 dollar per fat. Förklaringen är att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten väntas återta marknadsandelar fram till 2025, vilket förskjuter hela kostnadskurvan åt vänster.  

För 2020 används ett schablonmässigt pris på 40 dollar per fat. Det höjs till 45 dollar per fat för 2021 och 50 dollar per fat för 2022. 


Synen på Equinor 

 • Mörka moln hopar sig 
 • Norska statens ägarandel en styrka i rådande marknadsklimat
 • Vindkraftsportföljen är en förbisedd tillgång med en möjlig värderingspotential på 26 norska kronor per aktie. 
 • Investeringarna väntas dras ned med 20 procent för att bibehålla utdelningsförmågan
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 145 (225) norska kronor 


Synen på Lundin Petroleum 

 • Av alla nordiska oljebolag under vår bevakning är Lundin Petroleum det som har bäst chans att hålla emot när Saudiarabien priskrigar.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 200 (330) norska kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan