Sedan globala aktier toppade den 12 februari har fallet på Tillväxtmarknader varit massivt, -29 procent (per den 18/3, MSCI USD, 26 länder), i stort i linje med utvecklade marknader. Liksom i vårt övriga investeringsuniversum, är fallet rätt undantagslöst. Allmän rusning för att fylla kassapositionerna, maskinellt driven handel, delvis via terminer, har tagit med sig det mesta på vägen utför. Hälsovård, Basvaror och Teleoperatörer har skonats marginellt, men ingen av de båda första sektorerna är speciellt betydande på tillväxtmarknaderna. Råvaror, Energi och Finans har, liksom i övriga världen, varit i fritt fall. Detta är också sektorer som väger relativt tungt på tillväxtmarknaderna. Råvaru- och energitunga handelsplatser i Brasilien, Sydafrika och Ryssland har underavkastat. 

Bolag och analytiker famlar i ett rätt kompakt mörker inför detta och närmast kommande kvartal. Tillväxtmarknaderna utgör inget undantag. Liksom på andra marknader är det första kvartalet att anse som förlorat. Det gäller makroekonomi och det gäller vinstutveckling. Vi får vänta ännu flera veckor innan rapporterna ger en bild av faktiskt utfall och bolagen bättre kan kommunicera sin förväntansbild. Nedrevideringarna som har påbörjats, kommer att vara många och sannolikt kraftiga. 

Innan de sista veckornas härdsmälta låg prognoserna för Tillväxtmarknader för 2020 (och 2021) en bit över de för utvecklade marknader. Detta efter ett svagt 2019. Det går inte nu att vara optimistisk för de närmaste periodernas tillväxt. Vi får räkna med kraftigt nedställda prognoser. Med den överblick vi har vet vi inte omfattningen, jämfört med andra regioner. Mycket osäkerhet är rimligen inprisad och för en långsiktig placerare öppnas därför möjligheter. Vi ser fortsatt Tillväxtmarknader som konkurrenskraftigt värderade, absolut och relativt. 

Aktiviteten under innevarande kvartal är naturligtvis drastiskt försvagad, inte minst i Kina. Många av siffrorna för februari är historiskt låga. Stora delar av ekonomin har ju stått stilla. Stimulanspolitiken, som redan under förra året var betydande, har utökats och också blivit mer selektiv, med stöd åt speciellt utsatta sektorer och företag. Omfattande stimulanser genomförs i stora delar av övriga regionen. Rapporter kommer nu om att aktiviteten i Kina är på väg igång. 

Flera tillväxtmarknader var tidigt påverkade av virusutbrottet och tog krafttag för att minska effekten. En del av dem, Kina kanske främst, kan därför möjligen komma ut ur detta relativt tidigt. Det gäller sjukdomssiffror, och också ekonomisk påverkan. Möjligen gör marknaden en liknande tolkning. Den kinesiska aktiemarknaden, framförallt fastlandsnoterade aktier, har klarat sig betydligt bättre igenom den senast månaden än flertalet andra, både utvecklade och tillväxtmarknader. 

Vi neutraliserade rekommendationen för Tillväxtmarknader i maj 2019, från en övervikt. Regionens aktiemarknader har sedan dess gett en svagare avkastning än mer utvecklade marknader, i spåren av negativt globalt nyhetsflöde, vad gäller Kina, handelsoro, en stark dollar, vikande metallpriser, ett par ljumma rapportsäsonger et cetera. Covid-19 dominerar nu helt riskbilden i regionen, och påverkar i sin tur andra, kvarstående osäkerhetsfaktorer för Tillväxtmarknader. En stark dollar är fortsatt negativ för regionen. Så länge den globala konjunkturutvecklingen är ifrågasatt, är dollarn en i grunden gynnad valuta. Den aggressiva penningpolitiken från Fed, kan möjligen gynna tillväxtmarknadsvalutorna, i spåren av en dollarförsvagning. Råvarupriserna drabbas kraftigt av krisen, de är sedan tidigare volatila och alltjämt en osäker variabel.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan