Hur agerar du när börsen är turbulent?
-Det har definitivt varit turbulent med betydande nedgångar. Även fastighetssektorn har drabbats, man skall dock ha i åtanke att börsen gick väldigt starkt under förra året. Jag har inte ändrat något i min investeringsfilosofi för att marknaden är turbulent utan den bygger på en långsiktig fundamental analys där jag har bolag som jag tror och hoppas över tid kommer generera en avkastning som är högre än marknaden.

Är det någon delsektor inom fastighetsbranschen som du ser har påverkats mer?
-Generellt har bolag som har betydande verksamhet kopplat till serviceindustri, till exempel hotell, drabbats hårt. Bolag med tydlig fokus på detaljhandel, som ägare av shoppingcenters, har också varit under stor press. Den typen av bolag har dessutom redan sedan tidigare haft det tufft på grund av ändrade konsumentbeteenden och av den anledningen har jag valt att inte investera så mycket i den delsektorn. Bolag som har koppling till vårdsektorn, främst amerikanska bolag, har också drabbats mycket negativt av virusoron. Avslutningsvis kan nämna att fastighetsbolag som är fokuserade på telemaster och datacenters generellt har klarat sig betydligt bättre i den här miljön. Ett tema som jag redan fokuserat på sedan en längre tid tillbaka i fonden.

Swedbank Robur Fastighet

1 mån
-21,82%
3 mån
-19,78%
i år
-19,83%
1 år
-3,27%
3 år
+32,20%
5 år
+44,78%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
49,76
sharpe
1,23
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till överv…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan