Hur ska jag tänka runt mitt pensionssparande nu?
Har du långt kvar till pension, fortsätt spara regelbundet. Undantaget är om du saknar en sparbuffert på två till tre månadslöner efter skatt. Sparbuffert ska alltid prioriteras först.

Går du i pension om några år och har fortfarande en hög andel aktier behöver du fråga dig om det är ett uttryck för att du har en hög riskvilja eller helt enkelt för att du tagit för hög risk. Ligger du med för hög risk i ditt sparande har du inget val, minska mer risken. 

Vad anser ni om läget på börsen nu? Hur ska man tänka?
Aktiemarknaden har fallit dramatiskt på kort tid. Vinstförväntningarna har börjat skruvas ned men den närmaste tiden kommer det komma mycket mer nedjusteringar. Bolagsanalytiker, precis som aktiestrateger, har väldigt lite att basera sina antagande på i nuläget. Det innebär att det är omöjligt att svara på frågan om aktiemarknaden är billig eller inte. Oavsett anser vi att det är för tidigt att börja med brett bottenfiske av aktier i det här läget. Den exceptionella osäkerheten som råder behöver minska något först. För den långsiktige investeraren kan det dock vara läge att fundera över nivån på sitt månadssparande, men det är i allra högsta grad ett helt individbaserat val i detta läge. För att skapa en mer ihållande stabilitet på aktiemarknaden krävs sannolikt signaler om en stabilisering i smittspridningen. Med det sagt, behöver alltså inte svaga signaler från ekonomin eller från bolagen tvunget pressa ner aktiemarknaden mer, den har redan tagit relativt mycket höjd för att det skall komma. Vi förblir neutrala till aktiemarknaden i vår tillgångsallokering och behåller även vår neutrala regionallokering.


Kan jag återuppta mitt månadssparande i aktiefonder med hög risknivå (5-7) trots dessa oroliga tider?
Ja, om du har en måttlig till hög riskvilja och har en lång sparhorisont. Den som sparar regelbundet under långtid är den som lyckats bäst på börsen. 


Hur ska man i dagsläget tänka kring korta räntefonder? Vissa av dessa har tillfälligt stoppats för handel och jag undrar om man behöver vara orolig för en kraftig förlust trots en sparhorisont på 2-3 år. Visserligen har regeringen utlovat stora stödpaket till företag, men frågan är hur länge kommer stödet att räcka egentligen?

Privatekonomen svarar 

Orolig eller inte - andelen räntebärande placeringar beror på din riskvilja, sparhorisont och ekonomi i övrigt. Generellt gäller att ju högre kreditrisk du väljer desto lägre andel kan du ha. Vad som är rätt balans mellan aktier och räntebärande och kreditrisk på dina ränteplaceringar är individuellt. Har du en hög riskvilja och inte har en för hög andel företagsobligationer kanske du kan ligga kvar. Har du en för hög andel företagsobligationer, kort sparhorisont och ligger med en hög andel aktier, bör du kanske sälja. Eftersom jag inte vet något om dig eller dina placeringar är det omöjligt att ge dig några konkreta råd om köp eller sälj.

Robur svarar

Korta räntefonder skiljer sig mycket åt mellan de olika fondbolagen. Vi har två korta räntefonder Swedbank Robur Räntefond Kort är en fond som har riskklass 1 och har stått emot den senaste tidens marknadsturbulens väl, fonden placerar i obligationer med hög kreditvärdighet. Swedbank Robur Räntefond Kort Plus har vi ungefär hälften av fondens medel placerade i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, vilket innebär att den är lite mer riskfylld och har sedan årsskiftet fallit med ca 1,5 %. Vi tror inte du behöver oroa dig för ”kraftiga” förluster i någon av dessa fonder med en sparhorisont på 2-3 år.

Läs mer om Räntefond Kort 

Läs mer om företagsobligationsfonder här 

Du vet väl att du också kan ställa frågor?
Mejla in era frågor till aktiellt@swedbank.se så kommer vi att sammanställa och besvara de mest förekommande frågorna i artikelform. Observera att vi inte kommer att besvara alla frågor individuellt utan gör en sammanställning av de vanligaste och publicerar dem så att alla kan ta del av dem.

Viktigt att veta är att vi inte får besvara frågor av typen ”Ska jag sälja den fonden och köpa den aktien istället” då vi inte kan ge enskild rådgivning.


Vilka ämnen kan man fråga om?
Marknaden, börs, bolag, fonder och fondsparande, pension, sparande generellt och till unga, teknisk analys, konjunktur, räntor med mera. Ja alltså det mesta inom spara och placera.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan