Hej, Såg att man kunde skicka in frågor till Aktiellt. Min fundering är vad det är som gör att även fastighetsaktier och -fonder rasar som de gör. Fastigheter borde rimligen vara en lägre risk i tider som dessa?

Fastighetsaktier och fonder har precis som du konstaterat fallit väldigt kraftigt under de senaste veckorna. Anledningen till detta är flera och man ser tydliga mönster att investerare har sålt av inte bara aktier i bred utsträckning utan även andra tillgångsslag. Den annars första och sannolikt främsta anledningen var att fastighetsaktier var väldigt högt värderade fram tills att oron eskalerade på marknaderna för några veckor sedan. En hög värdering i sig behöver inte vara ett problem men när saker går åt fel håll så innebär det att fallet tenderar att bli desto större. Utöver det så finns det också en oro kring hur Coronaviruset kommer att påverka realekonomin. Är det så att ekonomin står inför en lågkonjunktur eller rent av inför en kraftig lågkonjunktur så kommer det givetvis påverka näringslivet med bland annat kraftigt ökade konkurser. Något som i sin tur givetvis också kommer att påverka fastighetsbolagen, och då dessa många gånger är högt skuldsatta så blir det kraftiga svängningar i lönsamheten både när det går bra och när det går dåligt. Viktigt att notera är att de olika fastighetsbolagen skiljer sig rätt mycket åt sinsemellan.

Läs mer om specifika aktier i Fastighetssektorn och coronaviruset och i Överdriven pessimism kring fastighetsaktier samt en kommentar om Fastighetsfonden här 


Jag undrar varför det pumpas in så mycket pengar i ekonomin (börsen) för tillfället? Vore det inte mycket bättre att låta detta vara en riktigt recession och låta det ha sin gång. Så vi kan återuppbygga den ekonomiska strukturen i längden?

Det finns i vissa fall situationer skäl att låta konjunkturnedgångar värka ut, att låta dem ha sin gång och inte aktivt försöka parera med offentliga medel. Tanken är att mindre produktiv verksamhet slås ut, och att denna i ett senare skede ersätts med mer produktiv verksamhet.

Just med corona-krisen tycker jag dock att det verkligen finns skäl att stötta ekonomin med aktiv finanspolitik. Det handlar tydligt om en stor chock som tillfälligt drabbar verksamhet som bara för några veckor sedan var mycket värdefull. För att undvika kapitalförstöring och att enskilda hushåll drabbas finns det därför goda argument för mer stimulanser från politiskt håll. 

Läs mer i denna artikel eller se programmet om Swedbanks konjunkturanalys 


Gör aktiv fondförvaltning någon skillnad i en nedåtgående ekonomi?
Aktivt förvaltade fonder sköts av en eller flera förvaltare av kött och blod som jobbar ”hands on” med att hitta de bästa placeringarna givet de förutsättningar som de har i sin fond. Det är alltså ingen dator eller algoritm som är programmerad att identifiera aktier och ta köp- eller säljbeslut när de uppfyller vissa kriterier (även om förvaltarna såklart har datorer till hjälp i sina analyser). De aktiva förvaltarnas mål är att få bättre avkastning än sitt jämförelseindex. Tanken är alltså att de ska gå bättre än den marknad som de är inriktad på. Det gäller självklart även när marknaden går ner. 

Just nu jobbar våra aktiefondförvaltare därför stenhårt med att både utvärdera bolag som de redan äger för att få en bild av hur de mår och samtidigt hålla koll på om det uppstår några intressanta köpmöjligheter nu när många bolag följer med ner kursmässigt utav bara farten när marknaderna rasar. De kan som sagt använda datorer för att få en snabb överblick på bolagen, men de ringer också runt och pratar med ledningarna. I vissa fall, när det behövs, kommer de även med råd och tips på hur företagen bättre kan klara sig igenom krisen. Allt för att säkerställa att fondernas aktier ska klara sig så bra som möjligt. I och med att de inte måste följa något index kan de också välja de branscher som de tror kommer att klara sig bättre och i våra globalfonder även de regioner som de tror har bäst förutsättningar att ta sig genom krisen. 

För att inte bli förblindade av all information som kommer timmer för timme (och ibland minut för minut) fokuserar de mycket på sina långsiktiga investeringsprocesser. Rekommendationen för sparare i aktiefonder är att vara investerade i minst fem år och våra förvaltare utgår därför från att spararna i de fonderna är långsiktiga när de utformar sin investeringsstrategi. Därför lyfter de blicken när det är skakigt för att se hur de långsiktiga trenderna ser ut och om det uppstår några tänkbara nya trender i det som händer på marknaden.

Vi tror och hoppas att allt det sammantaget kommer att göra skillnad och att våra aktiva aktiefonderna kommer gå bättre än sina respektive marknader som helhet.


Kan jag förbereda min ekonomi på något sätt för sämre tider?

Privatekonomen svarar

Gör en hushållsbudget och beräkna kostnader för boende, mat, hygienartiklar, läkemedel, kläder, nöjen och sparande. Beräkna vad som är nödvändiga levnadskostnader.

Lägg upp ett regelbundet sparande. Allt sparande är bättre än inget sparande. Försök att spara 10 procent av lönen efter skatt. 

Prioritera en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt eller en sparbuffert som motsvarar dina nödvändiga levnadskostnader för tre månader.

  • Är du löntagare var med i a-kassa
  • Har du en månadslön på över 25 000 kronor i månaden, teckna en inkomstförsäkring.

Behöver du dra åt svångremmen?

  • Gör matlåda
  • Inför ett allmänt köpstopp – handla bara det som är absolut nödvändigt
  • Pausa eller avsluta abonnemang du kan vara utan
  • Sälj av prylar du inte använder eller behöver
  • Se över lån, hyreskontrakt, leasingavtal etc. 
  • Försök jobba extra

Ungdomsansvarig svarar

Gör en privatbudget och var stenhård mot dig själv vilka kostnader som du har idag är livsnödvändiga och vilka kostnader har du bara för att det är nice och sätter guldkant på vardagen. Det är här man kan göra skillnad för sig själv och prioritera efter sina egna förutsättningar. Jag själv skulle ganska snabbt kunna göra några insatser, dra ner på antalet streamingtjänster, växla ner från premiumabonnemang till basic. Jag skulle kunna kapa mitt månadskort på SL till förmån för cykeln och springturer och då kunna klara mig på endast reskassa. Men en sak jag aldrig kommer dra ner på är sparandet till mig själv, det är långsiktigt och det är för att jag över tid ska ha pengar som växer, även om det just nu känns som det bara minskar. Därav blir det långsiktiga tankarna kring det sparandet jag har idag än mer viktigt. 


Fler svar på läsarfrågor hittar du här


Du vet väl att du också kan ställa frågor?
Mejla in era frågor till aktiellt@swedbank.se så kommer vi att sammanställa och besvara de mest förekommande frågorna i artikelform. Observera att vi inte kommer att besvara alla frågor individuellt utan gör en sammanställning av de vanligaste och publicerar dem så att alla kan ta del av dem.

Viktigt att veta är att vi inte får besvara frågor av typen ”Ska jag sälja den fonden och köpa den aktien istället” då vi inte kan ge enskild rådgivning.


Vilka ämnen kan man fråga om?
Marknaden, börs, bolag, fonder och fondsparande, pension, sparande generellt och till unga, teknisk analys, konjunktur, räntor med mera. Ja alltså det mesta inom spara och placera.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan