Indexet MSCI Japan Net är ner knappt fyra procent i år (per 2020-11-06). Betydligt bättre har det gått för vår aktivt förvaltade och femstjärniga Swedbank Robur Japanfond som genom en koncentrerad portfölj och noga bolagsval är upp drygt 15 procent hittills i år. Vi har träffat fondens förvaltare, Thomas Karlsson, för att höra mer om Japan som marknad och hur han ser på möjligheterna framöver.

Vad kännetecknar Japans ekonomi?

-Japan är världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Den allmänna uppfattningen är att det är ett land med en åldrande och minskande befolkning som helt saknar tillväxt. Men det är inte riktigt så illa. Faktum är att Japan sedan 1980 haft en köpkraftsjusterad BNP per capita i paritet med USA och vad gäller den negativa befolkningstillväxten ligger man här, tidsmässigt, en bit före andra utvecklade länder där många kommer att stöta på liknande problem framöver. Och oavsett vilket erbjuder landet en hel del intressanta investeringsmöjligheter.

Hur har Japans ekonomi påverkats av spridningen av covid-19?

-Den japanska ekonomin har, likt övriga världen, påverkats väldigt negativt av covid-19. Detta är framförallt relaterat till landets export. Och turismen, som under de senaste åren varit på framfart framförallt från övriga Asien, har mer eller mindre upphört vilket har slagit hårt mot konsumentrelaterade sektorer. Vad gäller smittspridningen i landet har man dock, så här långt, kommit relativt lindrigt undan både vad gäller antalet konstaterade fall och dödsfall (knappt 1700 dödsfall i skrivande stund med en befolkning på cirka 130 miljoner jämfört med knappt 6000 dödsfall i Sverige). Dessutom var man tvungna att skjuta upp OS som var planerat till i somras. Återstår att se om det kommer kunna genomföras under 2021 och i så fall under vilka former.

Vad är anledningen till att Japanfond har en positiv avkastning när index är ned sett till i år?

-Fonden är koncentrerad till för tillfället 38 innehav vilket ger en relativt hög företagsspecifik risk vilket i praktiken innebär att varje enskilt innehav har stor påverkan på fondens utveckling. Ett av de bolag som bidragit mest till utvecklingen i år är Base som är en japansk variant av det amerikanska bolaget Shopify – man erbjuder en e-handelsplattform där mindre bolag på ett enkelt sätt kan starta sin egen webshop. Ett annat är Medley som är verksamma inom digital sjukvård och bland annat utvecklar och säljer mjukvara till vårdkliniker. Dessutom har TV-spelsrelaterade bolag i fonden som Nintendo, Square Enix och Nexon gått starkt då pandemin medfört att fler helt enkelt sitter hemma och spelar TV-spel. Många av dessa bolag gynnas också av att en ökande andel av spelförsäljningen sker digitalt där marginaler är mycket högre än på fysiska spel. Dessutom passade vi på att göra en del nya investeringar och ökade på svagt i vissa innehav i samband med den kraftiga nedgången i mars när många aktier vräktes ut av investerare.

Fonden är mer investerad i ”det nya Japan” än i ”det gamla” och generellt i bolag med någorlunda förutsägbara affärsmodeller som generellt inte är så konjunkturkänsliga. Merparten av innehaven har på olika sätt strukturell medvind och tillhör marknadsledarna inom sina områden. Fonden har en viss tilt mot tillväxtbolag som klarat sig väl delvis till följd av centralbankers kvantitativa lättnader globalt.

Swedbank viktar ned Japan som region i sin investeringsstrategi just nu, hur ser du som aktiv förvaltare på möjligheterna framöver?

-Jag har ingen uppfattning om hur aktiemarknaden kommer gå de närmsta månaderna. Det vi kan konstatera är att det finns många intressanta och innovativa bolag i Japan och att många av dessa bolag inte ingår i index (MSCI Japan). Vi försöker plocka ut russinen ur kakan och investerar i alla bolagsstorlekar oavsett om aktien ingår i index eller ej. Totalt 15 av fondens innehav ingår idag inte i index. Och generellt är marknaden för mindre bolag i Japan dåligt genomlyst – en hel del av dessa följs inte av någon mäklarfirma vilket ger goda möjligheter för ”stock picking”. Dessutom gynnas många av innehaven i fonden av någorlunda förutsägbara trender som en åldrande befolkning, en växande medelklass i Asien och andra tillväxtländer och en ökad digitalisering i samhället. Bland annat har nya premiärministern Suga varit tydlig med att han vill snabba på digitaliseringen i landet där man ligger efter många andra utvecklade länder.

Hur kan du som aktiv förvaltare skapa ett större värde för dina sparare i fonden?

-Vi investerar i långsiktigt hållbara bolag och affärsmodeller och försöker via en kontinuerlig dialog påverka bolagen att göra en positiv förflyttning inom hållbarhetsområdet. 

Dessutom hoppas jag att jag som aktiv förvaltare, över tid, kan fortsätta leverera en avkastning över jämförelseindex. Givetvis kul att fonden (per 2020-10-28) har gått nästan 16 procent bättre än index så här långt i år men det är ännu mer glädjande för andelsägarna att fonden gått cirka 23 procent bättre än index de senaste tre åren och under perioden genererat en total avkastning till spararna på knappt 35 procent. Kul också att fonden nyligen belönades med fem stjärnor i Morningstar.

Swedbank Robur Japanfond A

1 mån
+3,99%
3 mån
+11,82%
i år
+15,57%
1 år
+12,71%
3 år
+39,56%
5 år
+60,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
12,77
sharpe
0,75
förv.avg.
1,25%
Japanfond är en aktiefond som placerar i aktier i japanska bolag i olika branscher. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vi …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan