Robin Rane är bankanalytiker på Kepler Cheuvreux. Vi intervjuar honom om hur rapportsäsongen gick och hur det ser ut för banksektorn framöver. 


Hur gick rapportsäsongen för bankerna?
- Det gick bättre än väntat överlag med både kostnader och kreditförluster som var lägre än befarats. Räntenetto och avgiftsnetto var i princip i linje med förväntningarna, men på tradingnettot gick det överlag bättre än väntat. Så på det hela taget var det ganska bra rapporter. Förutom Nordea, som steg rejält, så rörde sig dock aktierna inte så mycket på sina rapportdagar. 


Nyheter om möjliga vaccin mot coronaviruset ledde till kraftiga kursrörelser för många bolag. Hur påverkas bankaktier?
- Nere i Europa steg bankaktier mycket kraftigt på de här nyheterna. I Norden var det inte lika dramatiskt, men det blev ändå starkt positiva reaktioner. Kursrörelserna hänger ihop med att banker presterat sämre än börsen i genomsnitt under coronakrisen. Bland annat då den drivit ner räntorna, höjt kreditriskerna, och har fått politiker och regulatoriska myndigheter att vilja begränsa aktieutdelningarna. Så när det då kommer nyheter om eventuella vaccin, som skulle kunna innebära ett slut på pandemin och en snabbare återgång till ett normalläge, så gynnas bankaktier kraftigt.


Förra veckan meddelade Finansinspektionen att aktieutdelningar från banker inte är lämpligt förrän läget har stabiliserats. Hur stor påverkan har dessa uppmaningar på aktiekurserna, och hur länge kan de blir kvar?
- Utdelningarna är ett av huvudskälen till att äga bankaktier, så dessa sorters uppmaningar är viktiga även om de enbart gäller begränsade tidsperioder. Nu rör det sig ju tekniskt sett om uppmaningar snarare än krav, men det är ändå inte så troligt att bankerna skulle stöta sig med Finansinspektionen här.    

- Viktigt att hålla ögonen på här blir vad den europeiska centralbanken (ECB) meddelar i december rörande utdelningar från den europeiska banksektorn. Svenska Finansinspektionen lär nämligen följa ECB:s linje. Så beroende på hur positivt ECB ser på den ekonomiska återhämtningen kan man tänka sig att de öppnar för aktieutdelningar från banker överlag, eller i alla fall från banker som är välkapitaliserade. Vilket de nordiska storbankerna är. 


Hur ser ni på framtidsutsikterna för bankerna överlag?
- I dagsläget är vi på Kepler Cheuvreux fortsatt ganska positiva på ett kort till medellångt perspektiv. Om vi väl kommer tillbaka till mer av ett normalläge för ekonomin ser det förhållandevis ljust ut, bland annat då bankerna har god potential att fortsätta kapa kostnader via digitalisering. På längre sikt ser vi emellertid inte att det sker någon jättestark intäktstillväxt i sektorn, utan man kan snarare tänka sig att banker går tillbaka till att bli mer av högavkastande, obligationsliknande aktier. 


Har ni någon favoritbank i sektorn just nu?
- Nordeas rapport var den som verkligen stack ut, och bland de nordiska bankerna så är det den banken vi tycker det ser bäst ut för. Deras transformationsprogram fortsätter enligt plan och de lyckas med att både öka intäkter och kapa kostnader samtidigt, vilket är väldigt positivt. I förra veckan aviserade dock det finska finansbolaget Sampo att de skulle sälja mycket av sitt innehav i Nordea. Totalt ser det ut att röra sig om 16 procent av Nordeas aktier som ska ut till försäljning under de närmaste två åren, vilket kan tynga på kursen lite grann. Men rent fundamentalt ser det väldigt bra ut för Nordea.  


Synen på Nordea

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 7,9 euro


Synen på Svenska Handelsbanken

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 99 svenska kronor


Synen på SEB

  • Rekommendation: Minska
  • Riktkurs: 80 svenska kronor


Synen på Danske Bank

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 115 danska kronor


Synen på DNB

  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 149 norska kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan