Oktoberstrategin hade temat många saker på samma gång och sedan dess har marknaderna onekligen haft mycket att ta in. Smittspridningen går åt fel håll, slutspurten av den amerikanska presidentvalskampanjen och en allmänt ansträngd politisk situation i USA, samtidigt som rapportsäsongen varit i full gång. 

Swedbank ser den negativa covidutvecklingen i kombination med till stor del avsaknad av framåtblickande kommentarer från de rapporterande bolagen som de tydligaste anledningarna till marknadsturbulensen på slutet.

- Det är ingen större dramatik, givet den uppgång vi har sett tidigare. Men vi anser att det är tillräckligt mycket för att utnyttja svagheten som ett första steg i att positionera oss inför 2021, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering. 

Den accelererande smittspridningen har framkallat nya restriktioner, inte minst i Europa men även i USA. Swedbank tror dock inte att vi kommer att få en situation likt den vi hade tidigare i år. Men de åtgärder som görs nu får definitivt en effekt på den ekonomiska återhämtningen och risken för negativa överraskningar ökar. 

- Samtidigt levererar merparten av bolagen starka rapporter vilket bekräftar att det värsta är bakom oss och att botten sågs i det andra kvartalet. 

Däremot är de flesta bolag försiktiga med kommentarer om framtiden vilket är ett tecken på att osäkerheten fortfarande är markant. Nu behöver vi sannolikt lite mer klarhet kring 2021 för att investerare fullt ut ska ta till sig det positiva framtidsscenariot. 

- Att återhämtning ligger i förväntningarna råder det inget tvivel om. Men stämningsmässigt är läget på marknaderna generellt sett relativt neutralt vilket innebär att det vare sig råder panik eller eufori.


Blicka bortom valdagen
Denna strategi publiceras på den amerikanska valdagen och det vi nu önskar är ett snabbt och tydligt besked om utgången. Drar det ut på tiden får marknaden leva med extra osäkerhet samtidigt som lanseringen av ett nytt stimulanspaket sannolikt kan komma att försenas ytterligare. När dessa två bitar däremot faller på plats och med rapportsäsongen i ryggen är det dags att blicka in i 2021. 

- Då ser vi en period med fortsatt ekonomisk återhämtning, understöd av låga räntor och stora stimulanser, trots negativ covidutveckling, och det är sammantaget ett klimat som borde attrahera kapital till aktiemarknaden, säger Mattias Isakson.

Swedbank adderar därför en liten övervikt i aktier och finansierar det med att utöka undervikten i räntor. Krediter ligger kvar som övervikt, med fokus på Investment Grade.


Aktier - första steget mot 2021 
Swedbank har under en tid argumenterat för de lite mer långsiktiga skälen till att vara positiv till aktier och anser att det nu är ett bra läge att ta ett första steg i den riktningen. Sammantaget ser vi en miljö där TINA, There Is No Alternative (det finns inget alternativ), kommer spela en avgörande roll, vilket innebär att kapital kommer att söka till aktiemarknaden.

- Därför höjer vi aktier till en liten övervikt trots att det finns risk att den kortsiktiga turbulensen håller i sig ett tag till. Vi ser att några av de faktorer som påverkat negativt på slutet gradvis kan komma att kunna klinga av och att investerare då kommer att påbörja sin positionering för 2021. 

Smittspridningen går för stunden åt fel håll vilket har föranlett en rad nya restriktioner, inte minst i Europa och Swedbank väljer därför att neutralisera den tidigare övervikten för regionen. 

- Vi ser större potential för Sverige och höjer därför till övervikt. Vi behåller överviken för Tillväxtmarknader med fokus på Kina. Även den neutrala vikten för USA kvarstår. Finansiering av övervikterna förblir undervikten i Japan, säger Mattias Isakson. 


Läs mer om Investeringsstrategin här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan