Vad är Allemansfond Komplett för typ av fond?

-Det är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt men med en viss tonvikt på Sverige. Normalt investeras 70 procent i globala aktier men denna andel kan variera +/- 20 procent. Fonden har en blandning mellan stora, medelstora och små bolag och är investerade i ett stort antal sektorer. Huvudtanken är ha viktiga strukturella teman som en medvind i fonden – att ha positioner i det man verkligen tror har möjlighet att långsiktigt växa vinsterna. Hit hör bolag inom mjukvara, digitalisering, omvårdnad och läkemedel, hållbara energilösningar, innovativa tjänsteföretag och underhållning. Fonden inriktning och komposition är både spännande och komplett vilket gör att den passar utmärkt som stomme för de allra flesta svenska fondsparare.

Vad utmärker din fond från andra i samma Morningstar-kategori?

-Fondens profil är investeringar i bolag med hög tillväxt, hög kvalitet i form av låg skuldsättning och en mycket bra ESG-profil. Detta har skapat en kombination av hög avkastning till förhållandevis låg risk – fonden har lägst risk i kategorin mätt som ett års standardavvikelse. Trots att det är stor fond och jag investerar långsiktigt tvekar jag inte agera och utnyttja tillfällen som uppstår. Under februari och mars, alldeles i början av pandemin, sålde jag ut ett 20-tal bolag som jag bedömde hade störst risk att drabbas negativt av människors förändrade beteende i kölvattnet av Covid-19. Efter mycket kraftiga kursras passade jag sedan på att ”fyndköpa” ett stort antal kvalitetsbolag som jag tidigare haft ögonen på men ansett vara något för stretchade i värderingen. I takt med att börsen återhämtade sig kom flera av dessa namn att utgöra vinnarna under året.

Jag tror även det är viktigt att anamma den gamla sanningen – inte alla ägg i samma korg. Under hösten blev värderingskillnaden mellan tillväxtaktier och så kallade värdeaktier (dvs lågt värderade bolag) rekordstor varför en ökande del nu även utgörs av dessa. Här tror jag det är extra viktigt att bibehålla kvalitéstanken då flertalet lågt värderade bolag är det av en välförtjänt anledning.

Vilka egenskaper letar du efter i bolag?

-Även om jag nämnt ett visst ökat inslag av värdebolag är och förblir kärnan i fonden bolag med överlägsna affärsmodeller och förmågan att långsiktigt generera stigande kassaflöden. De ska ha produkter och tjänster som inte bara idag utan även på lång sikt kommer att efterfrågas av kunder. Av detta skäl är flexibilitet och innovationskraft två viktiga ledord. Bolagen måste vara tillräckligt nära sina kunder för att kunna förutse och ibland även skapa morgondagens behov. Denna typ av bolag har ofta en mycket bra företagskultur något som hör till det allra viktigaste. Hand i hand med flexibilitet går en kapitallätt struktur. Detta behöver inte alltid vara fallet då vissa bolag med både en tekniktung och en kapitalkrävande verksamhet kan skapa i det närmaste oöverstigliga inträdesbarriärer – så är fallet för fondens största innehav Taiwan Semiconductor. En annan käpphäst jag har i min investeringsprocess är att bolagen i möjligaste mån ska befinna sig i rätt del av värdekedjan – den del som växer snabbast och med högst lönsamhet.

Vad ligger bakom topprankningen?

-Jag har under låg tid varit övertygad om att trender som digitalisering och hållbarhet är oomtvistliga varför fonden legat tungt positionerad i dessa. Pandemin har accelererat digitaliseringsbehovet och nu när e-handelspenetrationen väl nått nya nivåer finns ingen återvändo. De hållbara bolagsvalen har varit framgångsrika med välskötta ledande företag inom sol- och vattenenergi, hygien, förnyelsebart material och hållbara transportlösningar. Bakom fondens framgång ligger den samlade kompentens och viljan att dela med sig hos kollegor på Swedbank Robur. Som jag nämnde är företagskultur i de bolag jag gärna investerar i något av det allra viktigaste – det samma gäller som arbetsplats och här tror jag Swedbank Robur är unika. Det finns en nyfikenhet, en bred och djup kompetens i samtliga geografier och sektorer som kollegor gärna delar med sig av. Trots pandemin och fysisk distans har vi digitalt fortsatt att utbyta tankar och idéer vilket i slutändan gynnar alla våra fondsparare.

*Mer om Morningstars rating Morningstars rating speglar fondens historiska utveckling de senaste tre, fem och tio åren och fonderna jämförs med andra fonder inom samma kategori. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa. Det finns över 100 kategorier. Exempel på kategorier är ”svensk aktiefond, små bolag, ”räntefond kort' och ”branschfond fastighetsbolag”. I första hand är Morningstar Rating intressant för den som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ, och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna Högsta betyg i Morningstars rating är fem stjärnor. Det betyget går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få en rating behöver de ha en historik på minst tre år och information om fondens innehav och inriktning. Morningstar skriver på sin hemsida att stjärnbetyget inte är en köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan fondens rating ge viss vägledning.

Swedbank Robur Allemansfond Komplett

1 mån
+3,33%
3 mån
+6,95%
i år
+15,18%
1 år
+17,65%
3 år
+44,46%
5 år
+77,18%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
107,87
sharpe
0,71
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora fö…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan