Hallå, Oskar Blakstvedt, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Definitivt på köpsidan! Den senaste tiden har vi sett en mycket stark börs till följd av att det kommit positiva nyheter från flera läkemedelsbolag, som Pfizer och Moderna, gällande ett eventuellt covid-vaccin. Detta tolkar marknaden mycket positivt då en återhämtning kommer allt närmare, samtidigt som en betydande eventrisk har försvunnit nu när presidentvalet i USA är över. Demokraternas presidentkandidat, tillika vinnaren Biden, har aviserat att han vill se stimulanser för att kick-starta ekonomin, vilket även motståndspartiet Republikanerna är positiva till. Därför kommer det finnas en bred majoritet i senaten för att ett eventuellt stimulanspaket ska kunna passera.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Generellt har konjunkturkänsliga bolag med verkstad i spetsen gått bra den senaste tiden. Volvo, Sandvik och Assa Abloy är bra exempel, detta då marknaden hoppas på en återhämtning för ekonomin under 2021. Men spelkoncernen Embracer är ett bolag som sticker ut. Bolaget, som utvecklar PC- och konsolspel, kom ned lite inför rapport och steg kraftigt på rapportdagen, då bolaget totalt krossade förväntningarna. Fortsatt förväntar sig Kepler Cheuvreux att rörelseresultatet kommer växa med 30 procent årligen och försäljningen med 13 procent.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Inga aktier är direkt ute i kylan, men när konjunkturkänsliga bolag går starkt tenderar defensiva bolag att gå lite sämre; då får vi naturligt en form av sektorrotation.

Ser du några allmänna trender just nu?

ESG, Environment, Social, Governance – det vill säga hållbarhetsfrågor – är fortsatt ett tema som vi hela tiden ser växer, vilket jag personligen tycker är mycket positivt. Blivande amerikanske president Biden har även lovat att lägga betydande summor på en omställning från fossila energilösningar till förnyelsebar energi. Därför tror jag att bolag verksamma inom den här sektorn fortsatt kommer att vara i fokus.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan