Coronapandemin fortsätter att styra den ekonomiska utvecklingen. Trots en stark återhämtning under sommaren väntas global BNP krympa med fyra procent i år. Mot bakgrund av den ökande smittspridningen syns nu tecken på inbromsning i flera länder i takt med att restriktioner åter införs.

- Den globala återhämtningen väntas nu bli både långsammare och mer ojämn nästa år jämfört med vad vi förutsåg i augusti, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.

Det som växer fram nu är en tudelad utveckling i ekonomin med stora skillnader mellan olika branscher. Generellt sett har export- och tillverkningsindustrin återhämtat sig starkt medan flera tjänstesektorer är fortsatt under press. Sammantaget reviderar Swedbank ned tillväxtutsikterna för global ekonomi 2021. Alla länder i Europa drabbas.


Sämre utsikter – men återhämtningen i Sverige håller i sig  
Efter raset i våras återhämtade sig svensk ekonomi mer kraftfullt än väntat under tredje kvartalet. När nu smittspridningen åter tagit fart syns tecken på att återhämtningen hackar. Utsikterna för svensk tillväxt har reviderats ned, men det värsta är ändå bakom oss. Vi räknar med att tillväxten tar fart under senare delen av 2021 och 2022 då stödet från finans- och penningpolitik fortsätter och pandemin spås klinga av.  

- Sverige kan behöva stötta sin utsatta tjänstesektor mer och det är dags att fundera på strukturreformer för ekonomin, på samma sätt som efter 90-talskrisen och finanskrisen 2008, säger Mattias Persson.


Fortsatt stöd från den ekonomiska politiken är central
Regeringen drev igenom finanspolitiska åtgärder i våras för att lindra effekterna av krisen och har följt upp det med en expansiv budget för 2021. Trots det räknar vi med ytterligare stödåtgärder på 25 miljarder kronor för 2021 och 60 miljarder för 2022. Den offentliga skuldsättningen väntas öka från 35 procent av BNP 2019 till drygt 42 procent 2022. Det är en låg skuldsättning jämfört med hur det ser ut internationellt.

- Vi bedömer att det finanspolitiska utrymmet är fortsatt stort och att ytterligare satsningar behövs. Förutom att stötta krisande branscher skulle finanspolitiken kunna rikta in sig på strukturreformer för arbetsmarknaden, till exempel utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, samt för demografiska utmaningar eller grön omställning, säger Mattias Persson

Riksbanken väntas lämna styrräntan oförändrad under hela prognosperioden, trots fortsatta utmaningar att nå inflationsmålet. Obligationsköpen förväntas fortlöpa enligt plan.

- Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och det är sannolikt att Riksbanken förlänger tillgångsköpen till och med andra halvåret 2021, säger Mattias Persson.


Övervikt i aktier och Sverige i Investeringsstrategin
I Novemberuppdateringen av Investeringsstrategin, som publicerades i tisdags, höjdes aktier till övervikt. 

- En kombination av fortsatta stimulanser, mycket låga räntor och brist på alternativ gör att vi anser att det är ett bra tillfälle att öka exponeringen i aktiebenet inför 2021, säger Daniel Grythberg, investeringsstrateg på Swedbank Strategi & Allokering. Den lilla sättningen på marknaden inför valet i USA gjorde beslutet lättare.

Samtidigt höjdes också Sverige till övervikt medan Europa sänktes från övervikt till neutral. 

- Vi ser mer potential för Sverige där återhämtningen historiskt sett gått snabbare, och dessutom har en bra indexkomposition med många cykliska exportbolag och ett par tech-bolag, säger Daniel Grythberg

Övervikten i aktier finansieras med en undervikt i räntebenet. Givet det extrema ränteläget, marknaden räknar med att reporäntan kommer att förbli oförändrad ända fram till 2023, finns ingen anledning att ha någon större vikt där. 

- Vi behåller övervikten i krediter där man till skillnad från i räntor får en viss avkastning. Men eftersom det är lite stökigt på marknaden fortsätter vi att föredra krediter med hög kvalitet, även om avkastningen är lägre än längre ut på riskskalan. Undervikten inom High Yield behålls alltså till förmån för Investment Grade, säger Daniel Grythberg.

Läs hela Swedbank Economic Outlook här 

Se specialsändning om konjunkturprognosen

Läs mer om Investeringsstrategin här

Se senaste Utblick om Investeringsstrategin 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan