I ett sekel har Clas Ohlson sålt elektronik-, multimedia-, hem- och fritidsprodukter i hela Norden. De senaste åren har hundraåringen renodlat och stöpt om verksamheten med tydligare fokus på näthandel. Till skillnad från andra hemmafixarkedjor släpar dock Clas Ohlson efter värderingsmässigt.

Investment Case

Clas Ohlson har en hållbar affärsmodell med starkt varumärke, förbättrade e-handelsmöjligheter och en konkurrenskraftig kostnadsbas. Clas Ohlsons fysiska närvaro och breda utbud, i kombination med e-handel kommer att vara de differentierande faktorerna jämfört med renodlade aktörer. Bolaget bedöms ha goda möjligheter att bibehålla och utöka marginalerna genom att utöka andelen egna varumärken från nuvarande cirka 35 procent av försäljningen. De senaste fyra åren har andelen e-handel av den totala försäljningen fördubblats, vilket visar att Clas Ohlson gör rätt saker, enligt Kepler Cheuvreux. E-handeln väntas också vara en viktig tillväxtdrivare framöver. Butiksförsäljningen har också förbättrats, mätt som andel försäljning i förhållande till ytan, då den har ökat med 3,6 procent sedan förra året till följd av minskat antal butiker.

I Q2 rapporterade Clas Ohlson en jämförbar försäljningsminskning med 1 procent, men Kepler Cheuvreux förväntar bättre marginaler till följd av lägre kampanjbehov och starkare svensk krona. Kepler Cheuvreux förväntar också att försäljningsmomentum tar fart efter pandemin, då exponeringen mot svenska stadskärnor har utgjort en väsentlig belastning på tillväxten jämfört med andra nordiska detaljhandlare som Kid, Europris, Byggmax och Tokmanni.

Katalysatorer

Kepler Cheuvreux ser en ökande jämförbar försäljning genom e-handeln och nya tjänster efter pandemin. Besparingarna från den senaste tidens stora investeringar kan också bli större än förväntat. Bland riskerna finns Amazons nordiska expansion som skulle kunna leda till sämre marginaler på sikt för Clas Ohlson. Kepler Cheuvreux noterar dock att internettrafiken för Amazon gått ner kraftigt efter den initiala lanseringen

Höjda estimat och höjd rekommendation

Kepler Cheuvreux höjer rörelseresultatprognosen för 2020/2021 med 8 procent till följd av 80 baspunkter högre justerad rörelsemarginal fördelad på bruttomarginal och lägre försäljnings- och administrativa kostnader i förhållande till intäkterna. För 2022/2023 höjs bruttomarginalen med 60 baspunkter vilket leder till en ökning av rörelseresultatet med 7 procent respektive 5 procent. Kepler Cheuvreux bedömer att den attraktiva värderingen med P/E-tal lägre än 11 för 2021/2022 kommer att närma sig konkurrenternas värdering när försäljningsmomentum tilltar och höjer rekommendationen till Köp. Riktkursen behålls oförändrad och innebär P/E-tal på 14 för 2021/2022.Synen på Clas Ohlson

  • Lågt värderad eftersläntrare
  • Omni-kanal ger differentiering mot renodlade aktörer
  • Rekommendation: Köp  
  • Riktkurs: 110 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan