Mest populära aktier i oktober

Virusoro, nedstängningar och osäkerhet inför det amerikanska presidentvalet ledde till fallande börskurser under oktober, trots hyggliga rapporter från merparten av bolagen. När månaden summerades hade OMXS30-index backat med cirka 6 procent.

Investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna gillade Volvos aktie mest. Investerarkollektivet ökade innehaven i fordonsjätten som kom med en överraskande stark rapport för det tredje kvartalet. Igår höll Volvo en kapitalmarknadsdag där bolaget lade fram ambitiösa mål för en övergång till fossilfria drivmedel.

Läs mer: Fossilfria fordon är en tillväxtmöjlighet

SAAB intar silverplatsen bland de mest köpta aktierna. Aktien rasade efter Q3-rapporten som belastades av en stor reservering för covid-19-relaterade kostnader.

Läs mer: Sänker riktkursen efter Q3 och covid-19-effekter

SOBI tar den sista pallplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Investerarkollektivet har fyndat i aktien som hamnade under rejäl kurspress efter en motgång i en klinisk studie.

H&M är den mest sålda aktien. Aktien fick lämna Fokusportföljen till förmån för Stillfront under månaden.

Läs mer: Stillfront tas in i Fokusportföljen

Swedbank är månadens näst mest sålda aktie.efter att ha varit den näst mest köpta aktien i september. Aktiekursen pressades i slutet av september och delar av investerarkollektivet ser ut att ha tagit hem en kortsiktig vinst under månaden.

Sinch tar bronsplatsen bland de mest sålda aktierna i oktober. Investerarkollektivet gör en del vinsthemtagningar efter en formidabel kursutveckling hittills i år.Mest köpta och sålda aktier under oktober

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan