Upland Software – IT-plattform med stora skalfördelar

Om man i en mening skall förklara vad det amerikanska bolaget Upland Software gör så är det ”Att rationalisera venture capital-investeringar inom mjukvara”. De senast decennierna har det plöjts ned många miljarder i sektorn för att skapa nästa Google och Amazon. Det kommer alltid att komma nya stjärnor, men alla når inte dit. Däremot kan de bli mindre attraktiva bolag men med uppskattade produkter, problemet är bara att de är uppbyggda för att ha 1 miljard i försäljning och inte 30 miljoner.

Det Upland Software gör är att de tar bort mycket av de överdrivna kostnaderna bolagen oftast har och tar över bolaget på sin operativa plattform. På kort tid har man tagit ett bolag som knappt gjorde någon vinst alls till en 45 procent vinstmarginal. Den heliga graalen i sammanhanget är deras operativa plattform som gör att de kan få en väldigt attraktiv avkastning när de förvärvar nya bolag tack vare de kapade kostnaderna. Så när man har lagt samman alla produkter och skapar en gemensam infrastruktur så får man ett bolag som växer organiskt men cirka 5 procent och med nästan 100 procent återkommande intäkter och dessutom med 20–30 procent genom förvärv där varje investerad dollar ger en avkastning på mer än 20 procent.

Bolaget befinner sig fortfarande i en tidig fas men alla andra investerare ”där ute” är inte övertygade. Men jag har dock väldigt stor tilltro till affärsmodellen och tror att bolagsledningen kommer att fortsätta göra värdeskapande förvärv. Bolaget värderas idag till cirka 20 gånger den underliggande vinsten för året.

Helios Towers – afrikanskt bolag som växer likt sina master till himlen.

Tänkt dig att dina kunder skriver 15 år långa hyreskontrakt med naturliga prishöjningar och att du i princip kan hyra ut samma fastighet flera gånger om. Dessutom ser världen ut så att dina kunder år för år kommer att komma och be om att få hyra mer och mer yta från dig. Det är lite förenklat såklart, men i stora drag är det inte så långt ifrån hur det är att äga mobilmaster. Kort och gott så hyr alltså mobilföretagen en plats på Helios Towers master där de placerar sin radiostation, och för det betalar en hyra.

Fenomenet med fristående mastbolag har funnits ett tag och som mycket annat så dök det först upp i USA. Just Helios Towers befinner sig däremot i de mer exotiska delarna av världen nämligen södra Afrika i länder som Demokratiska Republiken Kongo, Tanzania och Sydafrika. Delar av portföljen är faktiskt Millicoms ursprungliga master. Det geografiska läget har gjort att många investerare har dragit öronen åt sig.

Varför jag tycker det är intressant är för att jag har sett hur attraktiv affärsmodellen är i andra delar av världen. Men jag ser också värdet av att kunna erbjuda den afrikanska befolkningen tillgång till samma digitala värld som vi i väst tar för givet. Med hjälp av uppkopplade världen skulle det vara möjlighet att sprida kunskap och utbildning på ett sätt som annars inte vore möjligt. Bolaget värderas till 10 gånger det operativa kassaflödet (EBITDA) som är att jämföra med originalet American Towers som värderas till 20 gånger.

IMCD- smakar det så kostar det

Nu skall ni tänka er en man eller kvinna som sitter med när ett nationellt matföretag skall ta fram en ny produkt såsom till exempel en ny smak på det kolsyrade vattnet eller en ny kryddblandning med fajitas-smak. Mannen eller kvinnan jobbar på IMCD och använder sig av alla de produkter som IMCD företräder för att ta fram en attraktiv produkt för kunden tillika producenten. När man till slut har enats om ett ”recept” som skall tas i produktion så kommer producenten (kunden) att behöva beställa specialkemikalier, kanske för att reglera färg, tröghet eller smak från just IMCD. 

IMCD i sin tur vänder sig till sina partners som man representerar och ber dem att skicka rätt ingredienser till kunden och fortsätta med det tills produkten tas ut ur produktion någon gång i framtiden. Det jag ville försöka illustrera med detta lilla exempel är några fundament av bolagets affärsidé; man har inga egna produkter, värdeskapandet kommer till genom ett tekniskt kunnande och införsäljning, förutom att man inte har någon egen produktion så binder man heller inget kapital i lager. Det fina är sedan att IMCD har byggt upp en stor portfölj av såväl kunder som exklusiva leverantörer. Det gör att bolaget kan köpa mindre aktörer och sedan sälja till sina befintliga kunder eller tvärt om då man säljer befintliga produkter till de nya kunderna.

Olikt de tidigare två bolagen finns det här ingen som tvekar på att det här är ett fantastiskt bolag, men det uppfattas ofta som för dyrt. Jag kan hålla med om att det är lite dyrt om man bara tittar på bolaget som det ser ut idag. Vad som däremot inte är inprisat är värdet av de förvärv som bolaget så framgångsrikt har gjort år efter år. Med en organisk tillväxt på 7-8 procent och nästan uteslutande återkommande försäljning så handlas bolaget på 35 gånger nästa års vinst.

Swedbank Robur Småbolagsfond Global A

1 mån
+1,34%
3 mån
+9,26%
i år
+11,04%
1 år
+12,15%
3 år
+45,40%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
122,85
sharpe
0,70
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringsho…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan