-Kinafond är en aktivt förvaltad fond där mitt fokus är på att leta efter bolag som gynnas av strukturella tillväxttrender och vars produkter/tjänster skapar mervärde för kunder, säger Veronica Yu, förvaltare av Kinafond.

Det är ingen hemlighet att några välkända kinesiska internetgiganter, vars tillväxt har strukturell medvind just nu, ofta nämnas ofta som investerarnas favoriter: Alibaba (Kinas största bolag inom näthandel, onlinebetalning och molntjänster), Tencent (Kinas största bolag inom onlinespel och sociala medier), Meituan (Kinas största onlineplattform för lokala tjänster inom matleverans, restaurang-, hotell-, biobiljett- och taxibokning) och JD.com (Kinas andra största näthandelsbolag).

-Det är inget undantag för mig, jag gillar också dessa bolag. Men bland de femtusen kinesiska börsnoterade bolagen finns det många innovativa, välskötta och växande bolag som är mindre kända utanför Kina. Här är tre av mina favoriter, berättar Veronica Yu.

Shenzhen Mindray bio-Medical Electronics (“Mindray”) gynnas av utbyggd sjukvård i Kina

Mindray är Kinas största tillverkare av medicinsk utrustning inom tre områden: patientövervakning (monitorer) och livsstöd (ventilatorer), in-vitro-diagnostiska produkter (hematologianalysatorer och reagenser) samt medicinska bildsystem (ultraljud).

-Marknaden för medicinsk utrustning i Kina har växt med cirka 20 procent varje år under de senast 20 åren, starkt drivet av uppbyggandet av landets sjukvårdssystem. Mindray har gynnats väl av den strukturella tillväxten i denna sektor och har levererat en stark vinstutveckling med hög lönsamhet, berättar Veronica Yu.

Bolaget har en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde och spenderar årligen 10 procent av försäljningen i forskning och utveckling. Löpande produktuppgradering, nya innovativa produkter och kundnära service har ständigt förstärkt Mindrays varumärke. Tack vare kontinuerligt förbättrad produktkvalitet har Mindray gradvis förflyttat sig till mer avancerade produktsegment och börjar ta marknadsandelar från de stora multinationella tillverkarna såsom General Electric och Philips. Särskilt under coronapandemin har Mindrays varumärke växt utomlands tack vare bolagets kraftigt ökade export.

-Under årets första 9 månader har Mindrays försäljning ökat med 30 procent, vinsten har ökat med 45 procent och exporten står nu för närmare 50 procent av försäljningen. Hälsovårdsreformer efter pandemin i Kina omfattar uppgradering av landets öppenvårdsavdelningar samt bredare tillgång till hantering och behandling av smitta. Även sjukvård i många andra länder behöver byggas upp efter pandemin. Detta i sin tur kommer att leda till fortsatt ökad efterfrågan på Mindrays.

Xinyi Solar – Kinas och världens största tillverkare av glas till solpaneler

Kinas ambitiösa miljömål med att minska utsläppen av koldioxid och bli koldioxidneutralt till 2060 kräver stora investeringar inom förnybar energi framöver, allt från solkraft och vindkraft till vattenkraft. Ett område med mycket goda framtidsutsikter i Kina är sektorn för solenergi, eftersom solkraft har blivit lönsamt idag även utan statsbidrag till följd av fallande kostnader för solpaneler under det senaste decenniet. Tillverkningsindustrin för glas till solpaneler är idag mycket koncentrerad med 90 procent av tillverkningen i Kina.

-Xinyi Solar är världens största solglastillverkare med en global marknadsandel på 30 procent. Bolaget investerar i innovation och teknologi och är ett av få som kan tillverka solglas både tunnare och i större storlekar än andra. En annan konkurrensfördel är att Xinyi Solar tillverkar vissa maskiner in-house, vilket ökar produktiviteten och sänker kostnaderna. Xinyi Solars bruttomarginal ligger 10–15 procent högre jämfört med de mindre solglastillverkare, berättar Veronica.

Till följd av Kinas mycket hårda kontroller och stränga miljökrav för solglastillverkning under de senaste två åren, har kapacitetsökningen varit måttlig.

-I dagsläget kan man endast utöka kapaciteten genom att ersätta den gamla. Under tiden har efterfrågan ökat kraftigt, delvis på grund av ökade behov av dubbelsidiga solpaneler med högre energieffektivitet, säger Veronica.

Balansen mellan utbud och efterfrågan ser betydligt bättre ut framöver. Xinyi Solar har levererat i genomsnitt 25 procent årlig vinsttillväxt sedan 2014 och kassaflödet vänder i år och blir positivt efter många år av stora investeringar. Dessutom är de ett av få bolag som har tydliga mål om att, trots ökad tillverkning, minska sina koldioxidutsläpp framöver.

Li Ning – utrustar den allt mer sportande kinesiska medelklassen

Li Ning är ett etablerat sportsvarumärke i Kina som grundades 1990 av den välkända olympiska gymnasten Li Ning.

-I Kina förknippar man varumärket med stark nationell stolthet men det upplevs samtidigt lite gammaldags, berättar Veronica Yu.

I mitten av 2010-talet tvingades Li Ning genomföra stora förändringar i distributionskanaler, stänga ned olönsamma butiker och uppgradera sina IT-system till följd av ökad konkurrens och fallande försäljning. Varumärket fick en förnyelse i samband med lansering av China Li Ning under modevisningen i New York 2018. China Li Ning är ett nytt sub-varumärke med mycket trendig design i kombination med starka kinesiska element och högre priser.

-Under de senaste åren har Li Ning även satsat på näthandel och jobbat med internationella designers. Det lyckade konceptet har lockat den kinesiska millenniegenerationen och försäljningen stiger markant. Samtidigt har näthandeln också gynnat bolagets försäljning i mindre utvecklade städer i Kina, där varumärke Li Ning står starkt bland låg- och medelinkomsttagare. Li Nings finansiella resultat har varit imponerande under de senaste åren med god vinstutveckling, högre lönsamhet och starka kassaflöden. Med en alltmer hälsosam livsstil och trend inom konsumtionsuppgradering skapar det goda möjligheter för Li Ning att fortsätta växa i Kina, avslutar Veronica Yu.

Swedbank Robur Kinafond A

1 mån
-1,29%
3 mån
-2,35%
i år
+8,23%
1 år
+34,69%
3 år
+51,08%
5 år
+152,08%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
447,36
sharpe
0,93
förv.avg.
1,42%
Kinafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar brett i stora bolag i olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en akti…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan