Självklart påverkas alla företag mer eller mindre om ens medarbetare blir sjukskrivna. Som småföretagare är man ofta ännu mer sårbar vid olycksfall eller lång sjukskrivning. Om en av de anställda blir långtidssjukskriven, har företagaren själv varken tiden eller kunskapen om vad som krävs för en framgångsrik rehabilitering. 

- Mindre företag har ingen HR-avdelning och sällan ett företagshälsovårdsavtal att luta sig emot, vilket kan medföra stora oförutsedda kostnader. Coronapandemin har satt ytterligare press på landets småföretagare när det kommer till både sjukskrivning och rehabilitering, säger Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring.

- Med tjänster som samtals- och rehabiliteringsstöd får företaget tillgång till en värdefull avlastning och ett sådant professionellt stöd som normalt bara är förunnat större företag. Vi kan med glädje meddela att även rehabiliteringsstöd nu ingår för alla våra aktiebolagskunder med aktiv tjänstepension och sjukförsäkring, fortsätter Johanna Okasmaa Nilsson. 

Rehabiliteringstjänsten, vilket omfattar aktiebolagskunder med sjukförsäkring i Swedbank Pensionsplan, ger den som är sjukskriven stöd för att snabbare kunna återgå till arbetet, något som gynnar både den anställde och arbetsgivaren. Rehabiliteringsplanen, för arbetslivsrelaterad rehabilitering, görs av Feelgood tillsammans med arbetsgivaren och den anställde. I tjänsten ingår både samordning med specialister och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, till exempel besök hos sjukgymnast.

Så här fungerar tjänsten

  • Kunderna får tillgång till rehabiliteringsstöd via sjukförsäkringen i Swedbank Pensionsplan och kostar inget extra.
  • Tjänsten är tillgänglig alla vardagar mellan klockan 8-17.
  • Arbetsgivaren eller den anställde kontaktar Feelgood på telefon och gör en ansökan om rehabiliteringsstöd. 

Läs mer om tjänsten här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan