1. Räntefond Kort
  2. Obligationsfond
  3. Small Cap USA
  4. Bas Ränta
  5. Access Edge USA

Räntefond Kort

Den minst riskfyllda fonden i Swedbank Roburs sortiment. Fonden placerar främst i svenska staten, bostadsinstitut, regioner, kommuner, statligt- och kommunalt helägda bolag. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst ett år.

Swedbank Robur Räntefond Kort A

1 mån
-0,01%
3 mån
-0,01%
i år
+0,27%
1 år
+0,25%
3 år
-0,36%
5 år
-0,62%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,14
sharpe
0,81
förv.avg.
0,10%
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska s…

Obligationsfond

Fonden placerar främst i svenska statspapper. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav är mellan två och nio år.

Swedbank Robur Obligationsfond A

1 mån
+0,29%
3 mån
+0,53%
i år
+1,65%
1 år
+1,27%
3 år
+3,40%
5 år
+6,25%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
140,03
sharpe
0,81
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra…

Small Cap USA

Småbolagsfonden Small Cap USA startade för lite drygt ett år sedan och investerar i små amerikanska bolag. Fonden hittas även på Swedbank Robur Topp 5 där vi listar vilka fonder som avkastat mest det senaste kvartalet.

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
+4,99%
3 mån
+14,61%
i år
+37,76%
1 år
+35,99%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
133,09
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…

Bas Ränta

Swedbank Robur Bas Ränta är en räntefond som i sitt normalläge till knappt hälften består av svenska långa och korta räntebärande obligationer och resten är främst europeiska företagsobligationer (valutasäkrade till svenska kronor).

Swedbank Robur Bas Ränta A

1 mån
+1,32%
3 mån
+1,61%
i år
+1,00%
1 år
+1,66%
3 år
+2,43%
5 år
+3,12%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
103,01
sharpe
0,12
förv.avg.
0,50%
Bas Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som placerar på räntemarknaderna utan några geografiska begränsningar. Investeringar görs i räntepapper med olika löptider, i olika segment av företags- och statsobligationsma…

Access Edge USA

Access Edge USA kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med en systematiskt och disciplinerad förvaltning. Fonden investerar i stora och medelstora bolag men också i bolag som vi bedömer har lösningar på klimatproblemen. Målet är att uppnå en avkastning liknande den för jämförelseindex före avgifter och på så sätt ge dig en bred investering till en av marknadens lägsta avgifter samtidigt som fonden tar hänsyn till klimatfrågor.

Swedbank Robur Access Edge USA A

1 mån
+1,85%
3 mån
-
i år
-
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,56
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge USA är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher i USA. Målsättningen är att efterlikna sitt jämförelseindex samtidigt som vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktnin…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan