Tre enkla tips för att trygga pensionen:

  • Se till att du har återbetalningsskydd i din avtals- eller tjänstepension
  • Spara mer privat för att kompensera
  • Skänk dina premiepensionsrätter


Se till att du har återbetalningsskydd i din avtals- eller tjänstepension

Alla företag med kollektivavtal betalar in premier till tjänstepension för sina anställda, även kallad avtalspension. Företag utan kollektivavtal kan avtala om tjänstepension direkt hos pensionsbolag eller försäkringsgivare, så kallad alternativ tjänstepension. Om du inte får någon pension alls avsatt från din arbetsgivare är det extra viktigt att de betalar dig en bra lön så att du har möjlighet att själv spara mer till din pension.
Om du har en partner som kommer att få en mycket lägre pension än vad du får är det extra viktigt att du anmäler att du vill ha ett återbetalningsskydd i din avtalspension. Återbetalningsskyddet betyder att din partner får det som din arbetsgivare betalat in till din pension ifall du skulle gå bort. Det kostar inget att ha ett återbetalningsskydd, men det innebär att din egen pension blir lite lägre eftersom du annars fått del av arvsvinster från andra i samma ålder som också saknat återbetalningsskydd.

Spara mer privat för att kompensera

Ett väldigt enkelt sätt att kompensera den som tjänar mindre är att personen som har den högre inkomsten i ett förhållande startar ett sparande till den som tjänar mindre. Viktigt om man är gifta är att då komma ihåg att skriva det sparandet som enskild egendom. Genom att göra det kommer pengarna att tillhöra den som sparandet är skrivet på även vid en eventuell skilsmässa.

Här kan du räkna ut hur mycket du behöver spara

Skänk dina premiepensionsrätter

Om du är gift eller har en registrerad partner kan du eller din respektive välja att skänka premiepensionsrätter till varandra. Premiepensionen är en del av det som betalas in till din allmänna pension varje år och utgörs av 2,5 procent av din lön (max 7,5 inkomstbasbelopp per år). Man kan inte föra över premiepensionsrätter i efterhand utan det börjar tidigast det år som ni bestämmer er och kan sedan fortsätta kommande år om ni önskar det. Överföringen blir på hela premiepensionen och kan inte delas upp i en mindre del om man önskar det.

Det är bra att veta om att när pengarna förs över så minskas beloppet med 6 procent eftersom överföringen oftast görs från män till kvinnor och kvinnor förväntas leva längre. Det innebär att mottagaren får 94 procent av beloppet som förs över. De 6 procenten blir arvsvinster och delas ut till alla andra som har premiepension.

Man kan stoppa överföringen av pensionsrätter när man vill, men inte ta tillbaka det som redan getts bort. En fördel med den här metoden är att man inte behöver tänka på det här med enskild egendom och äktenskapsförord eftersom premiepensionen ändå inte delas vid en eventuell skilsmässa.

Läs mer om hur du skapar en jämställd ekonomi (swedbank.se/framtid)

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan