1. Small Cap USA +15,1 %
  2. Japanfond +14,5 %
  3. Ny Teknik 13,7 %
  4. Småbolagsfond Global 9,2 %
  5. Asienfond 8,8 %

Small Cap USA

Småbolagsfonden Small Cap USA startade för lite drygt ett år sedan. Fondens första år har till stor del präglats av den skakiga börsen som följt Coronavirusets utbredning. Trots eller kanske till viss del tack vare den turbulenta marknaden har fonden haft en fantastisk utveckling. Detta då förvaltaren Christian Blink kunde dra nytta av den kraftiga nedgången som och de felprissättningar som uppstod i en marknad som styrdes av känslor snarare än fundamentala faktorer i början av året.

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
+5,21%
3 mån
+15,86%
i år
+38,06%
1 år
+37,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
133,38
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…

Japanfond

Fondens förvaltare Thomas Karlsson föredrar bolag med någorlunda förutsägbara affärsmodeller och som generellt inte är så konjunkturkänsliga. Merparten av innehaven har på olika sätt strukturell medvind och tillhör marknadsledarna inom sina områden. Fonden har en viss tilt mot tillväxtbolag som klarat sig väl delvis till följd av centralbankers kvantitativa lättnader globalt. Nyligen belönades fonden med fem stjärnor i Morningstar.

Swedbank Robur Japanfond A

1 mån
+1,20%
3 mån
+12,43%
i år
+14,57%
1 år
+12,53%
3 år
+38,06%
5 år
+59,05%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
12,66
sharpe
0,75
förv.avg.
1,25%
Japanfond är en aktiefond som placerar i aktier i japanska bolag i olika branscher. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vi …

Ny Teknik

Ny Teknik har varit den mest köpta fonden av våra sparare under 2020. Förvaltaren Henrik Nyblom har kunnat dra nytta av den digitaliseringstrend som vi sett under flera år och som har accelererat i och med de förändringar som kommit till följd av den globala smittspridningen av covid-19. Fonden har haft ett väldigt starkt resultat både sett till absolut- och till relativavkastningen inte bara i år, utan även om vi ser till en längre tidsperiod.

Swedbank Robur Ny Teknik A

1 mån
+2,55%
3 mån
+10,67%
i år
+64,23%
1 år
+76,77%
3 år
+127,17%
5 år
+276,93%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 570,57
sharpe
1,38
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Småbolagsfond Global

Småbolagsfond Global är en koncentrerad småbolagsfond som investerar brett i småbolag över hela världen med en tonvikt på USA som i dagsläget utgör ungefär 60 procent av portföljen. I dagsläget är fonden investerad i drygt 40 bolag. Förvaltaren Niklas Larsson försöker hitta bolag med affärsmodeller som han verkligen tror på, snarare än att fokusera på olika sektorer eller geografier.

Swedbank Robur Småbolagsfond Global A

1 mån
+2,17%
3 mån
+11,38%
i år
+11,95%
1 år
+13,07%
3 år
+45,44%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
123,86
sharpe
0,70
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringsho…

Asienfond 

Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som precis som det låter investerar i bolag verksamma i Asien. En stor del av portföljen investeras i kinesiska bolag och fonden förvaltas av Veronica Yu som även förvaltar Swedbank Robur Kinafond.

Swedbank Robur Asienfond A

1 mån
+6,16%
3 mån
+12,80%
i år
+23,83%
1 år
+29,44%
3 år
+41,96%
5 år
+111,56%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
70,30
sharpe
0,79
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar främst i aktier i bolag i olika branscher i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka och Vietnam). Fonden få…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan