”Vaccine Monday”
Året har onekligen varit händelserikt och föregående vecka var inget undantag. Återigen historiska rekordrörelser på aktiemarknaderna, triggade av måndagens positiva nyheter kring ett covid-19-vaccin från Pfizer.

”Vaccine Monday” blir ännu ett marknadsrelaterat uttryck att lägga på minnet och den stora frågan är om detta är startskottet för ett av marknadens stora investeringsteman: en rotation i investerarflödet från tillväxtorienterade bolag till värdebolag. Det gångna året har premierat teknologiaktier och ”pandemivinnare”, på bekostnad av mer konjunkturkänsliga bolag inom industri, bank, energi och ”pandemiförlorare” – det vill säga, ofta lågt värderade och stabila bolag. Vi har tidigare behandlat denna sektorrotation, då vi fått signaler om att marknaden har dragit åt detta håll under perioder. Kortfattat beror det på att alla dessa stimulanser, i kombination med att pandemin klingar av, kommer leda till en återhämtning av ekonomin, vilket leder till stigande långräntor och inflationsimpulser.

Detta är en omvärldsmiljö som gynnar värdeorienterade bolag med låg tillväxt. Konkreta och positiva nyheter kring ett vaccin är onekligen fördelaktigt för det breda marknadssentimentet, och i närtid väntas fler nyheter kring vaccinkandidater från andra läkemedelsbolag. Att ett positivt vaccinbesked förr eller senare skulle komma var väntat och i den senaste investeringsstrategin tog vi höjd för det när vi valde att övervikta aktiedelen.

Marknaden börjar nu sammantaget se ett ljus i tunneln kring pandemin, och som bevis på detta har vi under veckan sett nya rekordnoteringar i olika delar av aktiemarknaden och rekordrörelser inom de områden som halkat efter.

Även om marknaden är framåtblickande går det inte att bortse från den nuvarande och dystra omvärldssituationen, vilket tynger i den andra vågskålen. Vi har trots allt inte fått ett godkännande på en vaccinkandidat och pandemin utvecklas just nu inte åt rätt håll, med nya nedstängningar som dämpar återhämtningen i närtid. Här behövs en brygga och här kommer finanspolitiska stimulanspaket att spela en viktig roll. Vi har en del frågetecken kring dessa, särskilt i USA, och tills det kommer mer konkreta nyheter även kring detta kommer sannolikt marknaderna kunna präglas av nuvarande osäkra situation.

Sektorrotationen då?
Även om vi i veckan såg rekordrörelser i olika faktorteman såsom värde och tillväxt, så är det för tidigt att påstå att vi nu sett ett materiellt skifte i marknaden. Tillväxtbaserade delar av aktiemarknaden har överavkastat under många år och några dagars handel med omallokeringar kanske mer är ett uttryck för en extrem positionering.

Lyfter man blicken finns det dock fortfarande mycket som talar för tillväxtbolagen. För det första är många av dem beroende av annonsintäkter från de mer konjunkturkänsliga bolagen, som nu tycks gå en ljusare framtid till mötes. För det andra är många av ”coronavinnarna” bolag inom teknologi och digitalisering, och även om pandemin fick den digitala utvecklingen att accelerera finns det inga skäl att tro att den kommer avta bara för att världen normaliseras igen. Fundamentalt har inte mycket förändrats när det gäller teknikbolagens potential. Visserligen steg långräntorna i samband med vaccinbeskedet – något som rent matematiskt skulle motivera en lägre riktkurs för ett tillväxtbolag i en värderingsmodell – men en ränteökning på 10-15 baspunkter förändrar inte förutsättningarna radikalt. Centralbankerna har dessutom varit väldigt tydliga med att de via stimulanser kommer att hålla räntorna på en betryggande låg nivå så länge situationen kräver.

Vi tror således att tillväxtbolagen fortfarande är intressanta och att det är för tidigt att avgöra om förra veckans rotation var början på en mer bestående riktning. En del frågetecken kan rätas ut när vi får det slutgiltiga utfallet i de amerikanska senatsvalen i januari. Om republikanerna behåller majoriteten kan vi sannolikt räkna med en mer gynnsam skatte- och regleringspolitik för de större teknikbolagen, vilket vore till fördel för tillväxtbolagen. Blir det tvärtom en stark demokratisk position finns det däremot mer som talar för ökade fiskala stimulanser som gynnar cykliska och lågt värderade bolag.

2020 är uppenbarligen året då vi ser extrema rörelser på marknaden och det bästa sättet att hantera detta är att vara långsiktig och ha exponering mot framtidens strukturella trender. På sikt går ändå vinsttillväxt och börsutveckling hand i hand.


Läs hela den senaste Investeringsstrategin här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan