Det finns ett stort intresse för hållbarhet och förnybar energi. Vad är det som gör att just den här typen av investeringar har goda förutsättningar att bli lönsamma?

-Först och främst är investeringarna nödvändiga. Om vi ska lyckas med att hålla den globala uppvärmningen på någorlunda rimliga nivåer så måste vi investera. Sedan är det väldigt mycket pengar vi pratar om. Att ställa om det globala energisystemet kommer kosta cirka 1 miljon miljarder kronor de kommande 30 åren om vi skall tro institut som till exempel IRENA. Omställningen till ett hållbart och förnyelsebart energisystem har också ett brett politiskt stöd i många regioner. EU har mycket höga ambitioner och till och med Kina vill vara koldioxidneutrala 2060. Med Biden som president kommer förhoppningsvis även USA röra sig mot ett mer hållbart energisystem. 

Vad har Joe Biden för möjlighet att påverka omställningen till ett mer hållbart energisystem?

-Det beror på om vi får en helt demokratisk kongress eller inte och det kommer vi inte att veta förrän i januari 2021. Om det blir en fortsatt delad kongress så blir det betydligt svårare att få igenom Bidens ”Green Deal” på 2 biljoner USD. Men oavsett hur det blir med kongressen så kan Biden göra det lättare att bygga offshore vind på federal havsbotten samtidigt som han kan göra det svårare att borra efter gas och olja på federalt land. Han kan också tillsätta personer som är mer positivt inställda till förnyelsebar energi på en mängd poster vilka i sin tur kan arbeta för ett mer hållbart energisystem i USA. Det finns också en möjlighet, även om senaten fortsatt kommer att vara kontrollerad av republikanerna, att vi får se en förlängning av de skattelättnader som funnits för investeringar i sol- och vindkraft under senare år.

Många hållbara bolag har gått väldigt starkt den senaste tiden. Anser du att så kallade gröna bolag har blivit för dyra?

-Generellt kan man säga att ett ”problem” inom hållbar energi är att det är ett väldigt intressant investeringsområde, vilket gör att mycket pengar kommer in. Samtidigt finns det få bolag att investera i om man ser till vissa delsektorer och det driver upp värderingarna. Ett exempel på det är inom vätgas. Då får man leta lite utanför de mest uppenbara segmenten och här kan man väl nämna ”energisparare” relaterade till byggsektorn samt elnät.

Inom ”energisparare” finns det bolag vilka kan sänka energiförbrukningen i byggnader och de kommer att dra nytta av den renoveringsvåg EU vill se kommande år. Ett antal av de bolagen anser jag fortfarande är rimligt värderade. Sedan har vi elnäten vilka under kommande decennier kommer behöva både byggas ut och förstärkas, vilket kommer vara positivt för elnätsbolagen. Det är aktier vilka också är relativt billiga jämfört med mycket annat inom förnyelsebar energi.

Inspelat webbinarium där Robert Slorach berättar mer om Transition Energy

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
+11,15%
3 mån
-
i år
-
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
18,34
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktiefond som placerar globalt i olika bolag utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, dä…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan