Aktiekurserna på de stora kinesiska internetbolagen, bland annat Alibaba, Tencent, Meituan och JD.com, föll kraftigt direkt efter att Kina den 11 november presenterade nya lagförslag. Nedgången sammanföll med en marknadsrotation från tillväxtbolag till värdebolag drivet av ett värderingsgap. Men aktiekurserna har nästan återhämtat sig nu efter ett par dagar, med undantag för Alibaba till följd av den hastiga indragna börsnoteringen av Ant Group. Vi har ställt tre snabba frågor om vad som har hänt till Veronica Yu, förvaltare av Swedbank Robur Kinafond och Swedbank Robur Asienfond.

Vad innebär den nya lagstiftningen?

- Det är egentligen ingen ny lagstiftning utan snarare en komplettering till den befintliga lagstiftningen för e-handel som kom ut redan 2018 men det nya handlar om att begränsa datainsamling och hindra prisdiskriminering.

Vad kan detta få för konsekvenser?

- Syftet är att säkerställa långsiktig stabilitet för marknaden och skapa samma villkor för alla spelare inom handeln, både on-line och off-line. Det är för tidigt att kvantifiera inverkan för de inblandade bolagen eftersom det saknas detaljer och vilka åtgärder som krävs. Än så länge är det bara ett förslag, vi kommer att få veta mer när den nya lagstiftningen tillkännages.

Vad ska vi hålla koll på framöver?

- Frågan vi behöver ställa oss är om detta kommer att vara långsiktigt negativt för bolagens befintliga affärsmodell eller om det istället kommer att påskynda anpassningen till en mer hållbarutveckling på lång sikt? Mitt svar är det senare, avslutar Veronica Yu.

Kinafond A

i år
+23,42%
3 år
+42,97%
5 år
+111,42%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
415,15
sharpe
0,82
förv.avg.
1,42%
Kinafond placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en…

Asienfond A

i år
+23,29%
3 år
+41,31%
5 år
+111,39%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
69,99
sharpe
0,79
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar främst i aktier i bolag i olika branscher i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina,…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan