Du har jobbat som fondförvaltare i över 25 år. Vad har din erfarenhet lärt dig?

-Det jag lärt mig under årens gång är att vara skeptisk och konservativ. Jag dras åt bevisad kvalitet och överlägsna affärsmodeller. Mitt huvudspår är alltså att undvika börsens andrahandsortering. Det har resulterat i att Småbolagsfond Sverige idag har investerat i bolag som i genomsnitt har bättre kassaflöden och högre räntabilitet på eget kapital än börsen i snitt.

Vad investerar fonden i för typ av bolag?
 
-Precis som namnet avslöjar så investerar Småbolagsfond Sverige framförallt i små svenska bolag, men upp till tio procent kan placeras i andra nordiska länder. Småbolag definieras som bolag som har ett marknadsvärde på max en procent av Stockholmsbörsen, så idag går den övre gränsen vid cirka 80 miljarder kronor, vilket kanske är större än vad många tänker när de hör ordet småbolag. Fonden investerar såklart också i microcaps som är de allra minsta småbolagen och får utgöra max 0,1 procent av Stockholmsbörsen, 8 miljarder kronor. Microcapbolag utgör idag cirka 19 procent av fonden.

Det största innehavet i fonden är Sinch. Kan du berätta lite mer om det?

-Sinch är ett bolag som jag investerat i inom temat digital kommunikation. Bolaget Sinch skapar avancerade kommunikationstjänster via till exempel SMS, video och Whatsapp. Istället för att behöva sitta och vänta i en telefonkö så möjliggör Sinchs teknologi att man kan chatta direkt med kundtjänsten genom Whatsapp istället. Inom samma tema har jag även investerat i bolagen Millicom som är en mobiloperatör med fokus på Latinamerika och Vostok Global Ventures, som är ett investmentbolag vars största tillgång är Babylon Health, en digital vårdtjänst.

Hur har avkastningen varit i de bolagen under året?

-I de här bolagen spretar avkastningen verkligen ordentligt. Sinch har i år stigit med över 200 procent, Millicom har fallit med 36 procent och Vostok har stigit med 46 procent. Sinch och Vostok har funnits i fonden sedan årsskiftet medan Millicom köptes in i maj i år. Så även om Millicoms aktie är ned i år så har fondens avkastning varit positiv med cirka 10 procent sedan den köptes in i fonden.

Tycker du att Sinch är övervärderat efter den starka uppgången?

-Jag tycker inte det. Företaget har visat en vinsttillväxt i rörelseresultatet på 40 procent årligen sedan 2015 varav ungefär hälften har kommit från förvärv. De har idag en marknadsandel på ungefär 5 procent. Branschexperter bedömer att marknaden fortsätter att växa med knappt 30 procent årligen fram till 2025 och utöver det kommer framtida förvärvad tillväxt. Eftersom bolaget växer så kraftigt så faller PE talet signifikant räknat på 2022 års vinst. Det är viktigt att inte glömma bort att analysera bolagen även på längre sikt.

Sparar du själv i Småbolagsfond Sverige?

-Absolut! Jag sparar i fonden både inom PPM och inom mitt privata pensionssparande.


Henrietta medverkade i Swedbank Roburs webbinarium den 21 oktober och berättade då om fler intressanta bolag och teman som Småbolagsfond Sverige investerat i. 

Se sändningen här.

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A

1 mån
-0,22%
3 mån
+7,55%
i år
+29,62%
1 år
+39,77%
3 år
+84,49%
5 år
+120,96%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
204,45
sharpe
0,95
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan