Rapportsäsongen är redan i rullning, men det är särskilt under nästkommande två veckor som den riktiga rapportfloden sköljer in. Hur har Aktiellts läsare då valt att förbereda sina sparportföljer på dessa spännande tider?

Svaren på förra veckans fråga visar ganska stor spridning i strategier, men det är ändå ett alternativ som är klart mest populärt: att sitta still i båten. Det vill säga inte göra några förändringar alls. Hela 46 procent av de svarande väljer att göra detta. Med tanke på det osäkra omvärldsläget kanske en del läsare helt enkelt tycker att framtiden är för svår att förutse för att det ska vara värt att satsa på att rapporterna ska peka i någon viss riktning.  

Det näst mest populära alternativet är emellertid klart optimistiskt. 22 procent av de svarande förbereder sig för rapporterna med att tanka mer aktier, troligtvis för att de väntar sig att börsen ska stiga efter att marknaden fått se hur bolagen klarat sig under det tredje kvartalet. 

12 procent av läsarna ”möblerar om” i portföljen. Något som kan betyda många olika saker, men i alla fall tyder på att man justerar sina innehav efter risken för kursrörelser i olika riktningar när rapportfloden sköljer in. 

9 procent av de svarande tar det säkra före det osäkra och tar hem vinster i de investeringar som utvecklats väl, medan 5 procent röstar på att rensa ut surdegarna ur portföljen. Resterande 5 procent av de svarande är mer pessimistiskt inställda till börsen, och väljer att sälja av sina innehav för att minska risken de anser rapportsäsongen innebär. 

Summa summarum verkar en majoritet av de svarande rätt neutralt inställda till rapportsäsongen. Av resterande agerar totalt 19 procent för att minska riskerna, medan 22 procent gör det motsatta och ökar på exponeringen mot börsen. 


Du vet väl att?
Du kan se Aktiellts lista över rapportdatum för börsbolag genom att klicka på länken ”kommande rapporter” i Aktiellts högerspalt. Alternativt kan du komma dit genom att klicka här.


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Hur agerar du inför rapportsäsongen?

Tankar mer aktier 22%

Möblerar om i portföljen 12%

Sitter still i båten 46%

Passar på att ta hem vinster 9%

Rensar ut surdegar 5%

Säljer av för att minska risken 5%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan