Det digitala språnget 
Coronaviruset tog oss alla på sängen och vände upp och ned på tillvaron. I sökandet efter alternativa sätt att arbeta och för att kunna upprätthålla sociala kontakter tog vi den moderna tekniken till hjälp, varpå digitaliseringstrenden tog ett stort språng framåt. Teknikbolagens börskurser, som redan innan pandemin hade påbörjat en resa norrut, var inte sena med att prisa in kommande vinstökningar och en accelererande tillväxt, och många aktier har nu nått rekordnivåer. Det teknikdominerade amerikanska indexet Nasdaq-100 är upp 66 procent sedan botten i mars och det är jättar såsom Amazon, Apple och Microsoft som har agerat draglok. I Sverige har uppgången varit mer måttfull men bolag med inslag av digitalisering är tydligt det senaste årets stora vinnare.

Är det en bubbla vi ser?
Många har varit skeptiska till de kraftiga uppgångarna och lyft frågan om vi står inför ännu en IT-bubbla, likt den vi såg i samband med millenniumskiftet. Det finns ett antal likheter, utöver det faktum att vi ser börskurser som närmar sig stjärnorna.

Inflationen är, nu liksom då, på en betryggande låg nivå, vilket talar för fortsatt låga räntor och billig finansiering för små tillväxtbolag som vill expandera, och de låga räntorna stödjer också värderingen för denna typ av bolag. Vidare är antalet börsintroduktioner på höga nivåer; det finns många små bolag som vill söka lyckan på börsen.

Det finns dock ett par viktiga skillnader, där den främsta är att den börseufori vi ser nu är driven av några få synnerligen lönsamma stora amerikanska bolag. Vid millenniumskiftet drevs uppgången av tusentals små bolag som varken hade några vinster eller tillgångar att tala om. En annan skillnad är att dagens tekniska innovationer har infrastrukturen tillgänglig. Det går att hävda att flera av de idéer som för 20 år sedan brast i bubblan nu har blivit verklighet. Infrastruktur i form av bredband och molntjänster finns på plats och då fungerar sociala medier, digital distribution av nöjestjänster och plattformstjänster utmärkt. Därmed inte sagt att det inte finns enskilda aktier som drivits upp till omotiverat höga nivåer, där det är tveksamt om bolagen ifråga någonsin kommer växa i värderingskostymen. Branschen som sådan saknar heller inte risker. Både i USA och Europa förs det diskussioner om kommande regleringar av framför allt de stora teknikbolagen. Det handlar om skärpt lagstiftning gällande alltifrån beskattning till ansvar för skadligt innehåll.

Risk för trängsel vid utgången
Bank of Americas månatliga investerarundersökning, där runt 200 fondförvaltare får svara på frågor om börsen och den kommande utvecklingen, ger en fingervisning om hur proffsen resonerar. I septemberrapporten framkom att majoriteten av förvaltarna fortfarande har en övervikt mot teknikrelaterade aktier i portföljerna de förvaltar. Mer anmärkningsvärt är dock att hela 80 procent – och så överens har de tillfrågade aldrig varit tidigare – anser att amerikanska teknikaktier utgör en så kallad ”crowded trade”; ett begrepp som bäst kan översättas med att många investerare ligger positionerade på samma sätt. Detta kan leda till ökad volatilitet och kraftiga kursrörelser om majoriteten helt plötsligt byter åsikt samtidigt. Det finns med andra ord viss rädsla för kommande turbulens, även bland professionella investerare.

Digitaliseringstrenden stark – men glöm inte att sprida riskerna
På en aggregerad nivå och på lång sikt är vi positiva till digitaliseringstrenden. Den påbörjades långt innan vi drabbades av corona – även om virusspridningen fick den att accelerera ytterligare – och vi har ännu bara sett början. Teknik och IT är alltjämt ett rekommenderat tema i vår taktiska allokering. Vi vill likväl mana till eftertanke och försiktighet. Ett tema ska fungera som en krydda i en i övrigt väldiversifierad portfölj och med det senaste årets fina börsutveckling i ryggen kan det sannolikt vara på sin plats med en ombalansering av portföljen. Det är också värt att hålla i minnet att olika sektorer presterar väl under olika delar av konjunkturen och tillväxtorienterade områden som IT och teknik kommer troligen att bromsa in förr eller senare, utan att för den skull behöva krascha.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan