Först och främst ett stort grattis till din fina förvaltning! Nu är vi nyfikna på vad som är ditt framgångsrecept?

-Ja fondens utveckling har under det senast året varit smått fantastisk. En stor anledning till det är ”stock-picking”, alltså att en stor andel av de bolagsval som gjorts varit lyckosamma. Trots att börsen står på minus i år så är fonden på plus. Sju av innehaven är upp mer än 100 procent varav tre mer än 200 procent.
 
Fondens strategi är att investera långsiktigt i bra bolag med en sund och hållbar affärsmodell. Det kan låta enkelt men innebär många olika ställningstaganden och överväganden. För mig är det viktigt att hitta bolag där man kan vara aktieägare i många år, där den underliggande tillväxten för bolaget och dess marknader är god. Jag undviker de mest kapitaltunga branscherna och letar gärna efter bolag med en låg skuldsättning. Då har de möjlighet att via sin egen balansräkning växa både organiskt och via förvärv. En stor del av fonden är exponerade mot olika teman som slagit väl ut under Corona-pandemin; digitaliseringstemat, dataspel samt hållbarhetsinvesteringar. Dessutom har fonden till stor del undvikit de värsta förlorarna under raset, såsom flygindustrin, oljebolag, råvaror och banker. Även om vi har sett en viss återhämtning för många av de största förlorarna sedan raset i mars, så har fondens innehav också fortsatt att leverera en bra avkastning.

Fonden är en av de största europeiska småbolagsfonderna i världen. Det uppfattas ofta som något negativt eftersom det kan vara svårt att köpa och sälja småbolagsaktier i större volymer utan att förstöra aktiekurserna. Hur tänker du kring det?

- Av just den anledningen har jag jobbat mycket med utländska mäklarfirmor för att få dem att se oss som en bra motpart när det gäller att göra större affärer i samband med börsnoteringar, att få vara en så kallad ankarinvesterare. Det innebär att fonden i förväg åtar sig att köpa aktier i bolaget för ett visst belopp och att man därmed också är garanterad att få den tilldelning av aktier som man vill ha. Det är en mycket bra möjlighet att komma in i ett bolag från början, med en större position än vad som annars hade varit möjlig. I Sverige har Robur haft den ställningen i många år men successivt under det senast året har vi även fått den positionen ute i Europa. Fonden har sedan förra sommaren varit ankarinvesterare i fem transaktioner, samt fått ta del av tre riktade nyemissioner. Samtliga av dessa åtta bolag hade på grund av sin storlek varit hopplösa att köpa in över börsen. Jag får nu regelbundet nya förfrågningar. De flesta tackar jag dock nej till, men det är jättespännande att få chansen att vara med om man hittar något guldkorn. I detta fall är det alltså en klar fördel att ha en stor fond, annars hade vi inte alls varit intressanta som motpart.

Hur tänker och jobbar du med hållbarhet i fonden?

-Hållbarhet, eller ESG (Environment, Social, Governance) i fonden handlar inte lika mycket om miljö och klimat (”E”) som om de två övriga faktorerna. Som jag berättade undviker fonden kapitaltunga bolag samt verksamheter som saknar en hållbar tillväxt. Därför sker i dagsläget inga investeringar i koldioxidbovar som oljebolag, kraftbolag eller stålbolag.
 
Det är lite annorlunda att jobba med hållbarhet bland små bolag jämfört med stora. De små har inte samma resurser som de stora och saknar ofta kunskap. Ofta är bolagen rätt nya och har troligen mest fokuserat på att växa sin verksamhet och lyckas nå lönsamhet. I det läget hamnar hållbarhet inte högst upp på deras prioriteringslista. Det är där vi som investerare kommer in! Vi för en mycket aktiv dialog med bolagen för att få dem att förstå hur viktigt det är för oss som investerare. Inte sällan kommer vi med verkliga förbättringsförslag till dem vilket är mycket uppskattat.

Har du något konkret exempel som du kan dela med dig av?

-Ja ett kul exempel där vi gjort skillnad är i ett tyskt bolag vi är aktieägare i. Vid ett möte med vd:n konstaterade jag att de inte hade en enda kvinnlig representant i vare sig styrelse eller ledning. Min fråga var om de verkligen inte har en enda tillräckligt kompetent kvinna i hela sitt nätverk. Jag vet inte om de ens hade reflekterat över det tidigare, men tre månader senare när jag träffade dem igen hade de en kvinnlig styrelseordförande samt en ny policy för hur de skulle öka andelen kvinnor i chefspositioner.

Vi pratar idag mycket om hur vi väljer in bolag av just hållbarhets skäl. Har du några bolag som är just ett ”välja-in-bolag” i fonden?

-Ja jag letar ständigt efter ”välja in-bolag”, företag som i sin verksamhet bidrar till en mer hållbar värld – samtidigt som de uppfyller övriga krav för en bra investering. Det finns inte jättemånga sådana bolag att välja på men av fondens cirka 70 innehav kan man klassa nio som ”välja in-bolag”. Några exempel är Alfen som bland annat gör laddstolpar till elbilar, Befesa som i stålverk återvinner metall från det som annars skulle släppts ut i luften, samt Carbios som har en teknik för att tillverka plast som är helt nedbrytbar i naturen utan att det blir några farliga ämnen kvar. Det är verkligen häftigt när jag väl hittar denna typ av bolag.

Swedbank Robur Småbolag Europa

1 mån
+4,14%
3 mån
+12,58%
i år
+10,15%
1 år
+19,70%
3 år
+32,90%
5 år
+59,67%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
50,01
sharpe
0,56
förv.avg.
1,25%
Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan