1. Microcap +22,86 %
  2. Småbolagsfond Sverige +20,19 %
  3. Småbolagsfond Norden +20,08 %
  4. Ny Teknik +18,62
  5. Sverigefond +17,23 %

Microcap +22,86 %

Microcap investerar i små nordiska bolag och kan även placera en del av fondens innehav i onoterade bolag. Portföljen är koncentrerad, det ingår cirka 20 till 30 bolag i fonden. Nu när det samlade kapitalet i fonden på grund av insättningar i fonden och värdeökningen som varit uppgår till över 2,5 miljarder kronor kommer fonden att stänga för köp. Fonden kan bara handlas kvartalsvis hos någon av Swedbank eller Sparbankernas rådgivare på kontor eller telefonbank. Det gör att nästa köptillfälle, där ordern ska vara lagd senast kl 16:00 den 22 december, blir det sista. Minsta insättning är 100 000 kronor.

Mer om Microcap: Ägarledda bolag leder vägen till god avkastning

Swedbank Robur Microcap

1 mån
-4,25%
3 mån
+6,21%
i år
+38,11%
1 år
+47,41%
3 år
+82,12%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
192,63
sharpe
1,19
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…

Småbolagsfond Sverige +20,19 %

Precis som namnet antyder investerar fonden i små svenska bolag. I år har flera av fondens innehav gått väldigt starkt och bidragit positivt till fondens resultat. Ett tema som är centralt för placeringarna i fonden är att aktierna skall ha en långsiktigt god tillväxtpotential. Småbolagsfond Sverige har kunnat dra fördel av den rådande situationen då förvaltaren investerat i bolag vars verksamheter varit inriktade mot till exempel strömningstjänster, spelindustrin och under sommaren; semester på hemmaplan.

Mer om Småbolagsfond Sverige: Tre av mina små svenska favoriter

Var med på vårt webbinarium den 21 oktober 8:30-9:30 och lyssna till Henrietta och få möjlighet att ställa dina frågor. Anmäl dig till webbinariet här

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A

1 mån
-0,22%
3 mån
+7,55%
i år
+29,62%
1 år
+39,77%
3 år
+84,49%
5 år
+120,96%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
204,45
sharpe
0,95
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…

Småbolagsfond Norden +20,08 %

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden är en spetsig aktivt förvaltad småbolagsfond med långsiktig placeringshorisont. Förvaltarens inställning är att det aldrig är för sent att ompröva tidigare tankar. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik

Mer om Småbolagsfond Norden: Tre intressanta innehav i Småbolag Norden

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A

1 mån
-1,21%
3 mån
+7,06%
i år
+20,57%
1 år
+27,64%
3 år
+55,62%
5 år
+92,44%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
225,71
sharpe
0,66
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en ak…

Ny Teknik +18,62

Ny Teknik har haft en stark uppgång under året och är med sin avkastning på drygt 58 procent sedan årsskiftet den av Swedbank Roburs fonder som gått bäst hittills i år. Fondens fokus på innovativa bolag verksamma inom IT eller medicinteknik har gynnats av att trenden till en ökad digitalisering i samhället intensifierats i spåren av covid-19. Fonden investerar framförallt i små nordiska bolag, men har möjlighet att placera upp till 40 procent i andra delar av världen. Swedbank Robur Ny Teknik fick i år utmärkelsen bästa nordiska aktiefond av Lipper på tidsperioderna tre, fem och tio år.

Mer om Ny Teknik: Global digitalisering ger stor efterfrågan på nya tekniklösningar

Swedbank Robur Ny Teknik A

1 mån
+1,21%
3 mån
+11,02%
i år
+64,13%
1 år
+77,14%
3 år
+124,28%
5 år
+278,14%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 569,57
sharpe
1,38
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Sverigefond +17,23 %

Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska bolag av olika storlekar, verksamma i flera olika branscher. Under årets stökiga marknad har förvaltaren av fonden fokuserat på sin långsiktiga strategi och letat affärsmöjligheter i bra bolag där värderingen minskat under de perioder då börsen som helhet gått ned. Fonden investerar gärna i bolag som kan dra nytta av den ökade digitalisering som sker och bolag som genom sin verksamhet eller sina produkter kan bidra till lösningar inom hållbarhetsområdet. När det är turbulent på börsen påminner förvaltaren sig om vikten att bara investera i affärsmodeller som han tror på och förstår sig på och sektorer som han bedömer fortfarande har mer att ge.

Mer om Sverigefond: Så agerar sverigeförvaltare Ingemar Syréhn när det svänger på börsen (video)

Swedbank Robur Sverigefond A

1 mån
+2,62%
3 mån
+11,52%
i år
+10,02%
1 år
+14,06%
3 år
+24,96%
5 år
+54,54%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
584,48
sharpe
0,25
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska bolag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshoriso…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan