Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Börsen har fortfarande kraftig medvind och köparna finns definitivt kvar på köpsidan. Vi står nu inför bolagens Q3-rapporter och förväntansbilden har skruvats upp ordentligt efter att flera bolag signalerat att det inte är så illa som befarat, framför allt inom verkstadssektorn. Indexet OMXS30 håller sig stadigt kring nivån 1840-1850 och jag tror det kommer gå vidare uppåt. Vi har nyligen haft en IPO (börsintroduktion) i Wästbygg där intresset var enormt för att teckna aktier och den handlades upp ca 10 procent efter noteringen. Ett styrketecken om något!


Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Volvo går starkt och flera analytiker har ändrat sina rekommendationer samt höjt sina riktkurser. Höjningarna motiveras med att efterfrågan verkar vara starkare än vad marknaden tidigare hade väntat sig. De fokuserar även på bolagets stora nettokassa som enligt flera medger en stor kapitalutskiftning till ägarna under 2021. Bolaget gick även nyligen ut med att samtliga permitteringar är avslutade och att det återigen är full styrka i fabrikerna. Vi har köprek med 200 kr i riktkurs. Kindred har nyligen presenterat (starka) preliminära siffror för Q3. Intäkterna samt resultatet var klart bättre än väntat, både utifrån våra samt marknadens förväntningar. Vi har höjt våra prognoser för 2020 och genomfört en mindre höjning av prognoserna för 2021. Vi har köprek samt 84 kr i riktkurs.


... och vilka aktier är ute i kylan?

SAAB är tyvärr iskall. Aktien är ned 15 procent i år trots en proppfull orderbok. Aktien har underpresterat ordentligt på börsen och jag ser tyvärr ingen större trigger. Vi och marknaden anser att ett förbättrat kassaflöde och en stigande marginal för SAAB borde ge mer stöd.


Ser du några allmänna trender just nu?

Vi står precis inför en ny rapportsäsong. Inledningsvis har samtliga rapporter från de amerikanska bankerna varit urstarka, framför allt drivet av starka tradingresultat. Det här är något jag tror kommer vara likadant hos våra fyra storbanker och det ska bli spännande att se deras resultat inom kort. Lägg även till att det fortfarande spekuleras mycket kring bankernas utdelningar nästa år.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan