Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Rapportsäsongen för bolagens tredje kvartal har börjat och fullkomligen rivstartat med riktigt starka rapporter från några tunga bolag; Sandvik, Swedbank, SHB, Assa Abloy och Ericsson. Utvecklingen för dessa bolag har sammantaget varit positiv förutom Assa Abloy som märkligt nog handlades ned kraftigt efter sin rapport. För de andra borde kursreaktionerna varit bra mycket bättre med tanke på hur starka rapporterna var, Ericsson är dock undantaget som rusade. Anledningarna till det tror jag är fortsatt oro för den ökade smittspridningen som tynger marknaderna, liksom osäkerhet kring huruvida ett avtal om stimulanspaket i USA kan nås före presidentvalet. Så svaret är att kunderna finns kvar på köpsidan men de har väldigt nära till säljknappen för att ta hem snabba vinster.

 

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Ericsson rapport var urstark med ett resultat som var klart över förväntan. Kursen rusade nästan 10 procent och handlas nu på 2015 års nivåer. Det justerade rörelseresultat blev 9 miljarder kronor mot väntade 6,7 miljarder kronor. Även den viktiga bruttomarginalen kom in bättre än väntat och landade på 43 procent mot väntade 39 procent. Vi har köprek i aktien med 110 kr i riktkurs.        

     

... och vilka aktier är ute i kylan?

SAAB är inne i en mycket tung period nu. De släppte sin kvartalsrapport tidigare än väntat och uppger att coronapandemin fortsatt påverkar bolagets verksamhet negativt. Det har huvudsakligen påverkat underleverantörer och därmed materielförsörjningen till Gripen E/F-programmen, vilket fått följdeffekter på exempelvis bolagets utvecklingsarbete. Aktien handlades ned kraftigt på rapporten och flera analytiker sänker sina rekommendationer samt riktkurser.

 

Ser du några allmänna trender just nu?

Jag märker tydligt hur vissa rapporterande bolag påverkas negativt av den stora oron kring huruvida ett avtal om stimulanspaket kommer på plats innan valet i USA, samt den nya oroande globala spridningen av Covid-19. Starka bolagsrapporter får kalla handen av marknaden och handlas även väldigt volatilt (rörligt), vilket enligt mig är ett tecken på att investerare tar hem vinster väldigt snabbt.   

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan