Sett till avkastningen över fem år är Globalfond den tredje bästa globalfonden på den svenska marknaden och den bästa om man ser till de som förvaltas av svenska fondbolag. Swedbank Robur Globalfond har avkastat närmare 24 procent i år medan det globala jämförelseindexet MSCI ACWI under samma period kämpat sig upp bara några enstaka procent över nollan. 

Vad är det som ligger bakom den starka utvecklingen hittills i år?

-Det är framförallt att digitaliseringen fått extra fart av coronapandemin och att vi varit överviktade mot Asien som har varit bättre på att möta pandemin. Dessutom har det lönat sig att vi inte investerat i vare sig den traditionella bank- eller oljesektorn.

Du har möjlighet att investera i marknader över hela världen. Vilka regioner tror du mer respektive mindre på?

-Jag föredrar generellt USA, Taiwan och Sydkorea, men jag hittar även intressanta bolag i Nederländerna, Danmark och Schweiz. De marknader som jag helst avstår från att investera i är de med en problematisk rättsstat eller bristande demokrati. Det främsta exemplet är Ryssland, men jag är också försiktig när jag ser till kinesiska bolag.

Digitaliseringstrenden fortsätter och mjukvarubolag inom SaaS är klart intressanta, Adobe är ett betydande innehav som rider på vågen av kreativitet och digitalisering. Även ServiceNOW från USA har hjälpt sina kunder ta stora steg mot att effektivt driva sina verksamheter digitalt.

Hur är det när det gäller sektorer? Kommer IT vara fortsatt intressant under hösten eller har värderingarna sprungit iväg?

-Det är IT-bolag som på olika sätt rider på den digitala omställningen och bolag som Amazon och Microsoft är de som är drivande inom molntjänster och den infrastruktur som behövs för att expandera dem. Där ser jag positivt på värderingen av bolagen eftersom deras vinster hänger med upp. Ser man däremot på Apple som haft en stark uppgång under året så är det ett exempel på ett jättefint bolag med en stark marknadsposition, där jag tycker att aktien blivit lite väl dyr. Regleringsrisken i de största internetjättarna är påtaglig och då är andra bolag inom tekniksektorn intressanta.

Då tror jag mer på att få exponering mot försäljningen av Iphones och Ipads genom halvledarindustrin. Ett exempel är taiwanesiska TSMC som tillverkar avgörande komponenter för Apple. TSMC är även leverantör till ett annat portföljbolag, Nvidia, som är världsledande inom halvledare för användning av grafikapplikationer och för att effektivisera molnet genom att sköta AI beräkningar.

I Globalfond har jag också investerat i nederländska ASML. ASML är den enda tillverkaren av vissa maskiner som behövs för halvledarproduktion och ett av Europas viktigaste teknikbolag.

Andra sektorer som jag är positiv till är högteknologisk hälsovård och förnyelsebar energi. Ett av fondens största innehav och som jag anser är köpvärt är Novo Nordisk. I och med coronasmittan har intresset ökat för deras behandling av fetma och diabetes, som är riskfaktorer för virusinfektioner. 

Inom förnyelsebar energi så har ett annat av fondens stora innehav, Vestas, verkligen varit en tillväxtsaga över flera decennier. Nu har deras aktie gått väldigt bra den senaste tiden så den är inte superbillig, men jag tror att konsolideringen i vindkraftsindustrin kommer att gynna Vestas.

Jag anser däremot att solenergi generellt är en mer intressant sektor än vind, men där är det svårare att hitta bra bolag. I Globalfond äger jag det israelisk-amerikanska Solaredge som har gått otroligt starkt. Nästan 200 procent upp i år. Vi har ägt aktien i fyra år och kursen har mer än tiofaldigats på den tiden. Deras produkt optimerar användningen av solpaneler på småhus och driften kan skötas med mobilen. Detta är även ett innehav som vi delar med flera andra fonder på Robur (Kapitalinvest, Allmansfond, Transition Global samt Fokus (som jag också förvaltar).

Eftersom jag inte tror på sektorerna så är fonden underviktad när det kommer till banker, teleoperatörer och el- och kraftbolag. Dessa bolag har svårt att vara innovativa eller komma med differentierade varor eller tjänster. Globalfonden äger heller inga gas- eller oljebolag. Det beror, förutom utmaningen att vara med i omställningen till förnybart, på att de fossila energibolagen har en investeringsstruktur som inte är gynnsam i en lågräntemiljö.

Solaredge, Nvidia, och TSMC är bolag som varit med länge bland fondens innehav och de är fondens bästa bidragsgivare även om man ser på lång sikt.

Vad tror du kommer att hända på aktiemarknaderna den närmaste tiden?

-Jag ser betydande risker. Det är självklart svårt att uttala sig om hur spridningen av corona kommer att utveckla sig. Det faktum att dödligheten hittills inte vänt upp igen tror jag förklarar varför marknaden inte reagerat på det ökade antal smittade. USA:s presidentval är också en stor osäkerhet som marknaden inte gillar. Blir valresultatet osäkert skulle det kunna utlösa oro på marknaderna.

Hur kan du förbereda Globalfond inför eventuella nya börsstormar?

-Det bästa sättet att klara svängningar på börsen är att behålla fokus på långsiktighet. I ett osäkert börsklimat föredrar jag bolag med starka balansräkningar och kassaflöden, och en strukturell tillväxt som gör att jag inte är så beroende av den kortsiktiga utvecklingen. Rekommendationen är att inte investera i fonden om man har en placeringshorisont som är kortare än fem år. Har man den tiden på sig kan tider med osäkerhet vara ett bra tillfälle att investera i bra bolag som annars varit för högt värderade.

Swedbank Robur Globalfond A

1 mån
-0,97%
3 mån
+7,59%
i år
+23,02%
1 år
+28,96%
3 år
+59,74%
5 år
+116,35%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
95,91
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Globalfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och stora företag inom olika branscher globalt. Fonden söker både tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt värdebolag som är lågt värder…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan