I Investeringsstrategin för september skrev vi att osäkerheten fortfarande var för stor för att vara alltför modig. Sedan dess har ett antal av de risker som vi då identifierade intensifierats, vilket innebär att vi i stort är kvar i samma utgångsläge. Generellt sett har aktiemarknaderna tappat något, mest i USA, och kreditspreadarna har ökat. 

- Vi har många gånger flaggat för risken för en korrigering på de finansiella marknaderna och frågan blir då om det är den vi redan har sett. Vi är inte övertygade om det. Vi är just nu i en period då många saker som kan skapa svängningar är på agendan på samma gång. Det innebär att vi fortfarande anser att det är för tidigt att vara alltför modig, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Swedbank väljer att ligga kvar med den neutrala aktievikten, samtidigt som vi förblir redo att gasa så fort vi kan se lite klarare på den kortsiktiga osäkerheten. Den består för stunden av en blandning av ökad smittspridning och konsekvenserna därav, kommande rapportsäsong och amerikanskt presidentval, samt avmattning i återhämtningstakten i ekonomin. 

- Dessa bitar kommer sannolikt styra de finansiella marknaderna i närtid och då alla dessa omgärdas av massiv osäkerhet är det för tidigt att gasa på med risk anser vi.

Lyfter man blicken något bortom dessa, delvis kortsiktiga faktorer, ser det fortsatt bra ut för aktier som tillgångsslag. 

2021 väntas bli ett år med kraftig återhämtning i ekonomin likväl som i vinsterna samtidigt som stimulanser fortsätter att ge stöd och de låga räntorna är här för att stanna länge. 

- Det senare gör att vi ligger kvar med en liten undervikt i räntor samtidigt som vi behåller övervikten i krediter. Inom krediter neutraliserar vi dock vikten i High Yield givet den kortsiktiga riskbilden, vilket resulterar i att vi rekommenderar hela övervikten för Investment Grade inom tillgångsslaget.

Kända osäkerhetsfaktorer som ovan nämns brukar ofta inte ge något större avtryck i kurserna men då det är några för många saker på samma gång anser vi att det mest rimliga är att avvakta att positionera sig för 2021 något. Ett vaccin eller ytterligare stimulanser, framförallt från USA, skulle sannolikt snabba på optimismens återkomst och då är vi också redo för att ta position.


Aktier för tidigt att öka
De tydliga argumenten för att vara positiv till aktier på sikt kvarstår. Grunden för fortsatt återhämtning i ekonomin är på plats samtidigt som ytterligare finanspolitisk stimulans är sannolik. Centralbankernas dörrar är inte heller stängda och de indikerar att räntorna kommer att förbli oförändrade många år framöver. Sammantaget skapar detta ett klimat som rimligtvis kommer att attrahera kapital till aktiemarknaden och de båda begreppen TINA, There Is No Alternative, och FOMO, Fear Of Missing Out är i allra högsta grad fortsatt relevanta och i spel. Det första syftar på att det finns få alternativ till aktier då räntorna är så låga och det andra på rädslan att inte hänga med vid en eventuell uppgång när normaliseringen fortsätter. 

- Vi förbereder oss på att växla upp aktieexponeringen när vi kan se lite tydligare in i 2021 men i nuläget väljer vi att ligga kvar med en neutral vikt. Vi behåller övervikten i Europa och Tillväxtmarknader och finansierar detta genom fortsatt undervikt i Japan. Sverige och USA förblir neutrala, säger Mattias Isakson.


Läs mer om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan