Börsen har vänt ned de senaste dagarna. Vad har hänt?

Egentligen så är det sedan tidigare kända faktorer, men vi har sett en snabbt ökad virusspridning i Europa och besked om omfattande nedstängningar, vilket har fått marknaden att återigen oroa sig över riskerna. Däremot bör man se det mot bakgrund av att många aktiemarknader varit nära ”högsta nivåer”. Något som till viss del också reflekterats i mottagandet av rapporter, där många bolag, trots bättre än förväntade rapporter, fått se sina aktiekurser falla eller röra sig sidledes.

Hur ser du på det rådande marknadsläget?

- Vi ansåg i vår Investeringsstrategi för oktober att många risker hade intensifierats och att det var lite för tidigt att vara alltför modig och öka exponeringen mot aktiemarknaden, varför vi behöll neutralvikten. Vi har flaggat för risken för en korrigering på de finansiella marknaderna och vi frågade oss om nedgången i september räckte som korrigering, men vi var inte övertygade om det och nu ser vi alltså att kurserna viker nedåt igen. Vi är i en period då många saker som kan skapa svängningar är på agendan på samma gång i form av amerikanskt val, rapportsäsong, slutgiltiga brexit-förhandlingar och en stigande smittspridning. 

Vad kan vi oss av aktiemarknaden på längre sikt?

 - De tydliga argumenten för att vara positiv till aktier på sikt kvarstår. Kortsiktigt anser vi dock att det är för tidigt att öka aktievikten då det för stunden är för många osäkerhetshärdar som kan skapa turbulens. Grunden för fortsatt återhämtning i ekonomin är på plats samtidigt som ytterligare finanspolitisk stimulans är sannolik. Centralbankernas dörrar är inte heller stängda och de indikerar att räntorna kommer förbli oförändrade många år framöver. Sammantaget skapar detta ett klimat som rimligtvis kommer att attrahera kapital till aktiemarknaden, avslutar Johannes Bjerner.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan