Mest köpta och sålda aktier under vecka 41

Handelsaktiviteten låg på samma nivå som tidigare när investerarkollektivet fortsatte att ta hem vinster på en optimistisk börs. Pessimisterna dominerade kraftigt och optimisternas fyndköp räckte inte långt. När veckan summerades hade investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettosålt aktier i stor skala.

SOBI är veckans mest köpta aktie. Investerarkollektivet såg ett fyndläge när aktien rasade efter ett bakslag i en klinisk studie.

Veoneer når silverplatsen bland de mest köpta aktierna. Ett par höjda rekommendationer med kraftigt höjda riktkurser satte fart på aktiekursen under veckan.

Läs mer om: Veoneer

AstraZeneca backar en placering och tar den sista pallplatsen bland de mest köpta aktierna. Aktien är fortsatt populär när investerarkollektivet minskar i mer konjunkturkänsliga bolag.

Läs mer om: AstraZeneca 

SSAB är veckans mest sålda aktie. Vi anser att det är för tidigt att bli positiva till aktien och investerarkollektivet är försiktiga inför Q3-rapporten.

Läs mer: Fortsatt för tidigt att bli positiv

Volvo kniper silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Förra veckan höjdes riktkursen till 200 SEK, men investerarkollektivet såg det som ett tillfälle att ta hem del vinster.

Läs mer om: Stöd från Q3 troligt

Intrum tar den sista pallplatsen bland de mest sålda aktierna. Aktien gick starkt förra veckan och vi anar vinsthemtagningar.

Läs mer om: Intrum

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 41

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan