MSCI – typexempel på det perfekta bolaget

MSCI är ett bolag som USA-fonden har ägt länge och som på ett bra sätt sammanfattar vilken typ av affärsmodell jag som förvaltare föredrar att äga; en dominerande ställning, förutsägbara och återkommande intäkter, hög lönsamhet, en kapitallätt och skalbar affärsmodell och en exponering mot starka strukturella trender, exempelvis mot hållbarhet. MSCI är en av världens ledande indexleverantörer och levererar en tjänst som en stor del av den finansiella världen inte skulle klara sig utan. Bolaget beräknar idag fler än 200 000 index och tillhandahåller dessa som en prenumerationstjänst till sina kunder. Bolaget levererar också analystjänster på prenumerationsbasis samt analys på ESG-området. Det här är ett bolag som med stor sannolikhet alltid kommer att uppfattas som dyrt, men av goda skäl. MSCI har möjligheter att växa tvåsiffrigt under de kommande åren, inte minst drivet av marknadens allt större fokus på ESG och hållbarhet. Bolagets erbjudande här innefattar både en stark plattform för ESG-analys men också en stor marknadsandel vad gäller att leverera ESG-index och ETF:er. Det samlade värdet av tillgångar som investeras hållbart samt antalet ESG-fonder växer just nu snabbt, vilket är en trend som spelar MSCI rätt i händerna. Bolaget har av förklarliga skäl en mycket hög lönsamhet och starka kassaflöden, som kan användas till fortsatta aktieåterköp. Ett riktigt kvalitetsbolag.

Trane Technologies – kungar på allt från transport till gröna byggnader

Trane Technologies är ett utmärkt exempel på ett amerikanskt bolag med en stark hållbarhetsansats. Bolaget är en före detta del av industrikoncernen Ingersoll-Rand, men är sedan februari i år ett fristående bolag. Bolaget tillverkar och säljer system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) för alla typer av byggnader samt inom transport. Inom HVAC-marknaden är man en av de större spelarna globalt. Bolaget är bra positionerat mot några av de stora hållbarhetstrenderna globalt, såsom energieffektivitet och ökade regelkrav. HVAC-system och byggnader står idag för en stor del av globala CO2-utsläpp och både fastighetsägare och hyresgäster kräver i allt större utsträckning så kallade ”green buildings” det vill säga mer energieffektiva byggnader. Trane Technologies har också själva satt upp ambitiösa mål i sin hållbarhetsplan vad gäller att hjälpa sina kunder minska deras koldioxidavtryck samt att minska vatten- och energikonsumtionen. Bolaget har en stark balansräkning med starka kassaflöden vilket möjliggör både eventuella förvärv och utdelning.

Till sist kan nämnas att en del av bolaget är Thermo King, som är ledande vad gäller temperaturkontrollerade transporter. Trane meddelande i slutet av september att Thermo King har lösningar på plats för att på ett säkert sätt kunna transportera och leverera ut Covid-19 vaccin när detta så småningom blir aktuellt.

Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att bolagets produkter kommer att vara relevanta och efterfrågas på både kort och längre sikt. Detta kombinerat med bolagets gedigna hållbarhetsarbete samt starka balansräkning gör att bolaget förtjänar en plats i fonden.

Q2 Holdings – med potential att digitalisera USA:s 10 000 banker

Q2 Holdings är ett mjukvarubolag med exponering mot amerikanska banker och credit unions (så kallade medlemsbanker). Även om banksektorn långsamt konsolideras så finns det fortfarande över 10 000 banker och medlemsbanker i USA. Det stora flertalet av dessa har fortfarande inte en digital plattform att erbjuda sina kunder, till exempel motsvarande vår internetbank. Dessa digitala mjukvarulösningar levererar Q2 till sina kunder. Man har också både genom innovation och förvärv breddat sitt produkterbjudande rejält de senaste åren till att idag också omfatta lån, företagstjänster, regel- och complianceverktyg, leasing service samt analysverktyg för bankerna att använda mot sina kunder. Alla dessa produkter gör också att bankernas kundkontakt kan ske på ett betydligt bättre och mer effektivt sätt. Idag har bolaget över 15 miljoner användare. Det här är ett bolag som på lång sikt har en stor strukturell medvind från digitaliseringen i stort. Den här trenden har ju dessutom accelererat under Covid-19.

Bolaget växer cirka 30 procent och har en väldigt hög andel återkommande intäkter. Bolaget har en hög investeringstakt för att fortsätta vinna över nya kunder och ta marknadsandelar, vilket gör att bolaget idag inte gör någon vinst. Det finns konkurrenter till vissa delar av det som bolaget erbjuder men jag tycker man ska betrakta den lösning som Q2 har under sitt paraply som tämligen unik. Värderingsmässigt så får man betala ett ganska högt pris, cirka 11 gånger nästa års försäljning, men givet en underpenetrerad marknad, en hög tillväxt och stora medvindar från digitaliseringen är detta ett väldigt intressant bolag för nu och för framtiden.

Swedbank Robur USA A

1 mån
+0,19%
3 mån
+4,81%
i år
+16,60%
1 år
+15,99%
3 år
+63,71%
5 år
+102,53%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
82,33
sharpe
0,98
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan