Personalis

Personalis är ett av fondens nyaste innehav men också kanske ett av de mest spännande på sikt även om risken också är hög. Personalis erbjuder nästa generations plattform för gensekvensering och är enligt min syn väldigt väl positionerat för många år av hög tillväxt i ett segment som fortsatt kommer att revolutionera sjukvården.

Bolaget hjälper andra bioteknikbolag med att utveckla nästa generations cancer- och genterapibehandlingar. Det gör de genom att ta fram den mest omfattande genetiska profilen som är tillgänglig idag genom avancerade tekniker såsom nästa generations gen-sekvensering (NGS), massspektrometri och maskininlärning för att identifiera nya terapier och diagnostiska biomarkörer. Medan de ledande konkurrenternas erbjudanden endast kartlägger cirka 500 gener kan Personalis plattform sekvensera nästan alla cirka 20 000 gener i det mänskliga genomet och ger alltså forskningsbolagen en betydligt bredare och djupare bild av till exempel varför eller varför inte ett läkemedel ger det resultat som efterfrågas.

Cancerterapier är idag inte speciellt effektiva då tumörer muterar och är komplexa. För att göra terapierna mer effektiva måste man få en mycket djupare bild av tumörens biologi och immunresponsen och behandlingen måste anpassas till den specifika individen. Det är här Personalis kommer in.

DNA-sekvensiering i kombination med artificiell Intelligens och CRISPR-geneditering har potential att radikalt höja effektiviteten vid framtagandet av nya behandlingar genom att korta tiden för framtagandet, reducera andelen misslyckanden och öka avkastningen på forskning och utveckling i sökandet i nästa behandlingsform. Jag tror Personalis kommer att vara en viktig del i den framtiden.

Advanced Drainage Systems

Advanced Drainage Systems är den ledande och dominerande aktören i USA inom dräneringsprodukter och generell vattenhantering. De erbjuder en överlägsen produkt jämfört med traditionella produkter i material såsom betong, stål och PVC. Produkterna är istället tillverkade av HDPE (high density polyethylene) och PP-plast (polypropylene) som är lättare, 3 gånger snabbare att installera och 20 procent billigare. Dessutom är de enklare och säkrare att hantera och har motsvarande kvalité. Produkterna är även betydligt mer miljövänliga.

Efterfrågan för deras produkter drivs även av att en kontinuerlig konvertering till mer hållbara lösningar drivet av ökade krav och regleringar från stater kring vad som får släppas ut i vattendrag och sjöar.

Detta gör att produkter tillverkade av HDPE och PP kontinuerligt tar marknadsandelar från de traditionella produkterna. Fortfarande utgör traditionella material fortfarande cirka 65 procent av marknaden vilket gör att de kan dra nytta av denna strukturell tillväxt i många år framöver.

Bolaget är den totalt dominerande aktören i USA och är 10 gånger större än nummer två vilket ger skalfördelar och är också den enda aktören med nationell närvaro och som kan erbjuda helhetslösningar till sina kunder. Dess överlägsna produkterbjudande, ökade krav på hållbara lösningar och dess dominerande ställning har gjort att de haft en otroligt fin historik och tagit marknadsandelar under de senaste 50 åren. Det tror jag kommer att fortsätta i många år framöver.

LightSpeed POS

LightSpeed POS är ett kanadensiskt bolag med global verksamhet som erbjuder mjukvara (SaaS – mjukvara på prenumerationsbasis) till små och mellanstora butiker och restauranger. Bolaget har precis vad man vill se från ett framgångsrikt SaaS-bolag såsom återkommande intäkter, hög tillväxt, stor adresserbar marknad och hög skalbarhet.

Även om fysisk detaljhandel är i strukturell nedgång så finns det ett enormt behov av digital omvandling och det är här som Lightspeed kommer in. Bolaget riktar sig framförallt till små till medelstora kunder som har komplexa behov - där är de bäst i världen. De hjälper kunden att hantera, styra och växa sin verksamhet och man kan argumentera för att det behovet är extra stort i en sektor som möter utmaningar och lönsamhetsproblem. Lightspeed erbjuder detta till kunder som tidigare ofta inte haft tillgång till liknande produkter.

Bolaget erbjuder alltså en mjukvaruplattform till en handlare eller restaurangägare. Bolaget erbjuder i sin mest grundläggande form ett helt mjukvarubaserat kassasystem. Till det erbjuder de ett stort antal extra moduler och funktioner som underlättar styrningen av verksamheten. Dessa moduler/funktioner hjälper även till att driva intäkter och minska kostnader för till exempel avancerad analys, lojalitesprogram, e-handels-moduler, delivery-modul till restauranger och så vidare.

Dessutom har de nyligen börjat erbjuda att egenutvecklat betalhanteringssystem vilket förutom att öka intäkterna genom en avgift också på sikt möjliggör att de kommer att kunna tjäna på datan och även kunna ge nya insikter till kunderna.

Min tes är även att när Lightspeed väl är inne som leverantör av kassasystemet inom mjukvara så kommer de även att vara en strategisk nyckelpartner till sina kunder och de kommer kontinuerligt att kunna hjälpa dem att digitalisera och effektivisera sin verksamhet med ytterligare moduler, verktyg som tidigare endast var tillgängliga för större aktörer och som kommer att vara helt nödvändigt för fortsatt överlevnad.

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
+4,99%
3 mån
+14,61%
i år
+37,76%
1 år
+35,99%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
133,09
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan