Fonden kan bara handlas kvartalsvis hos någon av Swedbank eller Sparbankernas rådgivare på kontor eller telefonbank. Det gör att nästa köptillfälle, där ordern ska vara lagd senast kl 16:00 den 22 december, blir det sista. Minsta insättning är 100 000 kronor. Skulle fonden i framtiden sjunka under två miljarder kommer den att öppnas upp för köp igen.

Fonden investerar långsiktigt i cirka 40 små, ägarledda bolag med bevisade affärsmodeller under kraftig tillväxt på och utanför den nordiska börsen. Genom strategin får fondens investeringar en profil mot unga växande företag. Lägg därtill förvaltningens ambition att fokusera på lönsamhet så skapas en tydlig investeringsstil som vanligtvis benämns som ”Quality Growth”. På svenska kan man kalla det för växande bolag med hög lönsamhet. Lyckas bolagen med detta över tid är värdeskapandet stort i bolagen, något som också förväntas återspeglas i avkastningen på aktierna.

Fondens avkastning är sedan årsskiftet cirka 44 procent (per 2020-09-30), referensindex avkastning var under samma period cirka 4 procent.  Bästa bidragsgivare i år har varit Stillfront, Lime och Storytel. Stillfront fortsätter förvärva spelstudios i linje med sin strategi och utvecklingen är mycket god. Lime rapporterade starkt även om man varnade för att det kommer tuffare tider framöver, men att man avser att agera framåtlutat. Med hjälp av en stark balansräkning och när andra spelare har det tufft kommer man förvärva och rekrytera för att långsiktigt växa ifrån marknaden. Storytel går på vatten i spåren av Coronapandemin och har genom en nyemission börjat förvärva konkurrenter och förlag, senast i Israel, Arabvärlden samt ett förlag på Island.

Vi vill passa på att gratulera alla er som varit med från starten i maj 2017 och som fått se sin investering stiga med hela 101,17 procent (per 2020-09-30). Samtidigt är perioden kort och alla aktieinvesteringar skall vara långsiktiga, vår rekommendation är 5 år eller längre. Fonden Microcap är långsiktig i sina investeringar och investerarna bör också vara det, då värdet i fonden skapas över lång tid och inte enskilda år, även om årets resultat givetvis hittills är glädjande.

Swedbank Robur Microcap

1 mån
-4,25%
3 mån
+6,21%
i år
+38,11%
1 år
+47,41%
3 år
+82,12%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
192,63
sharpe
1,19
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan