Swedbank Robur bjöd in företag, kommuner, regioner och beslutsfattare till en eftermiddag för diskussioner kring hur vi tillsammans går tillväga för att gå från vision till verklighet i omställningen till ett hållbart samhälle. Fokus för eftermiddagen var klimat- och energifrågor.

-Syftet med Swedbank Robur Sustainability Summit var att lyfta frågor som vi på Swedbank Robur anser är viktiga i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Vi fick många bra diskussioner och något som var tydligt var att alla ser behovet av samarbete för att vi ska lyckas, det krävs både kapital och nya lösningar. Nu ser jag fram emot fortsatta diskussioner och affärsutveckling tillsammans med kunder och partners, säger Jens Grebäck, chef för Client Solutions på Swedbank Robur.

I panelen diskuterades alltifrån långsiktighet i lagstiftningen och tillståndsprocesser till tillgången till grönt kapital. Eftermiddagen blev en start på något mer, en fortsatt dialog mellan Swedbank Robur, partners, bolag och Swedbank – hur man tillsammans ska kunna driva på omställningen.

Moderator var Johan Kuylenstierna, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet. Talare var bland annat Swedbanks koncernchef och vd Jens Henriksson och Swedbank Roburs vd Liza Jonson.

Se Swedbank Robur Sustainability Summit i efterhand

Swedbank Robur Sustainability Summit del 1 (YouTube, 54 min)

 • Introduktion - Liza Jonson och Johan Kuylenstierna
 • Hur ser Swedbank på omställningen till ett hållbart samhälle? – Jens Henriksson och Johan Kuylenstierna
 • Hur ser Swedbank Robur på utmaningarna? - Eva Axelsson, Jens Grebäck och Johan Kuylenstierna

Swedbank Robur Sustainability Summit del 2 (YouTube, 1h 27 min)

 • Panel 1 - Robert Andrén, Lotta Medelius-Bredhe, Eva Axelsson och Johan Kuylenstierna
 • Panel 2 - Robert Andrén, Lotta Medelius-Bredhe, Eva Axelsson, Saira Alladin, Åsa Pettersson och Johan Kuylenstierna
 • Panel 3 - Lotta Medelius-Bredhe, Eva Axelsson, Saira Alladin, Åsa Pettersson, Julia Ahlrot, Lennart Bondeson och Johan Kuylenstierna

Swedbank Robur Sustainability Summit del 3 (YouTube, 26 min)

 • Vad säger politiken? - Hanna Westerén och Johan Kuylenstierna
 • Avslutning – Jens Grebäck, Eva Axelsson och Johan Kuylenstierna

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan