Evolution Gaming Group är en marknadsledande leverantör för ”live kasinon”, alltså nätbaserade kasinospel där spelarna interagerar med riktiga croupierer och studior via videolänk. Bolaget har under flera år växt mycket snabbt med hela 50 procents omsättningstillväxt per år (CAGR) mellan år 2014 - 2018, och en rörelsemarginal (EBITDA) som kretsar kring 55 procent. 

På tisdag släpper Evolution Gaming sin rapport för det tredje kvartalet. Vi intervjuar aktieanalytiker Hjalmar Ahlberg på Kepler Cheuvreux om hans syn på bolaget. 


Hur bedömer du marknadsläget för Evolution Gaming?
- Evolution Gaming har en väldigt stark position på marknaden med en marknadsandel på över 50 procent i Europa och kanske ännu lite högre i USA. Marknadsandelen är möjligtvis något lägre i Asien, men även där är de klara marknadsledare och den marknaden är den snabbast växande av dem alla. Idag står Europa för cirka 60 procent av Evolution Gaming Groups omsättning och är mer av en mogen marknad, även om det fortfarande finns god tillväxtpotential i vissa mindre ”digitaliserade” länder i södra Europa. Men det är särskilt USA och Asien som kan driva tillväxten framöver då nätkasinospel ännu inte är alls lika utbrett där. I vissa regioner talar vi om marknader som växer med 100 procent per år om inte mer. 

- Så marknaden är väldigt snabbväxande, och i och med att Evolution Gaming är marknadsledare och brukar agerar snabbt har de goda förutsättningar att fånga mycket av tillväxten. Konkurrensen börjar komma igång lite men består fortfarande främst av UK baserade Playtech samt en handfull mindre aktörer med mer begränsade produktutbud. Förutom NetEnt som Evolution Gaming nyligen köpte upp.


Hur ser marknadens förväntningar på rapporten ut?
- Generellt kan man säga att marknaden prisat in väldigt höga förväntningar på Evolution Gaming. Aktien är den högst värderade i Norden inom nätkasinon. Det innebär att det finns en risk för negativa kursrörelser även om det fortsätter gå bra för bolaget. Växer omsättningen ”bara” med 35 procent i årstakt är det mindre än de 40 – 50 procent som marknaden räknar med. 


Vad kommer du titta extra noga på i rapporten?
- Mitt och marknadens huvudfokus kommer ligga på utvecklingen inom de nyare marknaderna, alltså USA och Asien. Vi kommer också titta mycket på effekterna som de pandemirelaterade nedstängningarna har haft. Evolution Gaming fick ett lyft under första och andra kvartalet då många sportevenemang ställdes in och personer som normalt spelade på dessa övergick till nätkasinon istället. Nu kan man tänka sig att detta lyft faller tillbaka något. På liknande sätt gynnades man av att fysiska kasinon fick hålla stängt och att även dessa spelare övergick till nätkasinon. Där kan man å andra sidan tänka sig att många kommer stanna kvar även efter nedstängningarna, då de hunnit vänja sig vid nätspel. 

- Vi kommer också titta på de nya spelen som bolaget lanserat under året, och då särskilt om de växer genom att attrahera nya spelare eller genom att ta spelare från Evolution Gamings äldre spel. 


Ni bedömer att omsättningstillväxten kommer sakta ned något under nästkommande år men ändå befinna sig på höga nivåer. Sett till nuvarande kurs ser ni dock ingen uppsida i aktien utan rekommenderar Behåll. Vilka är de största riskerna med aktien?
- Framför allt är aktien redan så högt värderad. Sedan finns en del risker kopplade till ökade regleringar och hårdnad politisk retorik. I Sverige och i en del andra länder i Europa har sektorn kommit att bli mer kontroversiell. Ökad reglering skulle i alla fall temporärt kunna skapa en svårare miljö för sådana här bolag att agera i, men på längre sikt tror jag att det kan vara positivt för sektorn. Det är ju viktigt att undvika problemspelande och spel med lånade pengar eller liknande, och sådant bör nätkasinon kunna övervaka betydligt lättare än fysiska kasinon. 

- Men det är i alla fall en viss risk kopplat till att investera i sådana här bolag. Vi ser också att många fonder särskilt i Sverige och Norden dragit sig ur att investera i sektorn, så nu är det till stor del utländska ägare av aktierna. En del svenska pensionsfonder är kvar, men på sikt finns en viss risk att även de drar sig ur. En sådan utförsäljning skulle nog delvis vägas upp av särskilt amerikanska investerare, där man har en lite annan syn på sektorn, men det skulle ändå kunna pressa kurserna i och med de höga värderingarna. 


Synen på Evolution Gaming

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 690 kronor

Rapportdatum: 22 oktober

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan