Stillfront är ett spelutvecklingsbolag med fokus på mobila gratisspel (F2P). Bolaget består av flertalet spelstudios, så som Goodgame Studios, Kixeye, och Storm8. Spelbiblioteket är högst diversifierat, men där två gemensamma teman i portföljspelen är lojala användare och långa livscykler.

Det råder en solid underliggande tillväxt i mobilspelsmarknaden, vilken tillsammans med den organiska tillväxtpotentialen som finns i den befintliga spelportföljen borgar för en fortsatt stark tillväxtpotential i Stillfront. Med dess starka balansräkning bedöms bolaget ha möjlighet att fortsätta göra ytterligare förvärv i den ännu högst fragmenterade marknaden. Stillfront har högt ställda finansiella mål för 2023. Utifrån bolagets historik vad gäller lyckade förvärv och uppnådda tillväxtmål bedöms dessa mål som ambitiösa men högst möjliga att nå. Utifrån den tillväxtpotential som finns i bolaget och den relativa stabilitet i intjäningen som dess affärsmodell innebär anses bolaget attraktivt värderat, vilket också motiverar en plats i Fokusportföljen.

Då Stillfront ges 2% lägre portföljvikt än vad Hennes&Mauritz hade, höjs också Volvos portföljvikt med 2%.

Till Fokusportföljen


Synen på Stillfront 

 • Spelutvecklingsbolag med fokus på mobila gratisspel (F2P)
 • Stor tillväxtpotential från såväl organisk tillväxt som förvärv
 • Brett spelbibliotek och vald intäktsmodell skapar stabilitet i intjäningen
 • Rekommendation: Köp  
 • Riktkurs: 1150 SEK

Synen på Volvo

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Förväntad återhämtning i efterfrågan nästa år
 • Stark finansiell ställning
 • Rekommendation: Köp   
 • Riktkurs: 220 SEK 

Synen på H&M

 • Vinståterhämtning de kommande åren
 • Attraktiv värdering
 • Rekommendation: Köp   
 • Riktkurs: 195 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan