Vad är Ny Teknik för typ av fond?

-Ny Teknik är en aktiefond med huvudfokus på små nordiska innovativa bolag verksamma inom tekniksektorn. Fonden har även möjlighet att investera upp till 40 procent globalt och idag är cirka 30 procent investerat utanför Norden.

Hur har fonden påverkats av spridningen av covid-19?

-Digitaliseringen av världen har accelererat under den här perioden och gått från att vara på topp tio på prioritetslistan för företagsledningar till den absoluta toppen. I första fasen av smittspridningen som vi såg i våras skedde en akut omställning av många verksamheter. Bolag satte in temporära suboptimala lösningar så att anställda snabbt kunde börja jobba hemma. Under den här tiden har många ändrat hur de arbetar, umgås med nära och kära och hur de handlar. Även om många saker kommer att kunna återgå till hur det var innan covid-19 så tror jag att många av förändringar vi sett är här för att stanna. Nu när första fasen är över har det blivit uppenbart att många företag tidigare underinvesterat inom teknik och nu är de tvungna att prioritera det för att bli bättre rustade om eller när smittspridningen tar fart igen. Det gynnar den typen av bolag som Ny Teknik investerar i.

Många europeiska bolag fick också problem när hela Kina gick in i lock-down, vilket i kombination med handelskriget mellan Kina och USA fick många bolag att fundera på hur de skulle kunna flytta sin produktion närmare kunderna. När produktion nu kan komma att flytta från lågkostnadsländer krävs det en ökad automatisering i industrin för att företag ska undvika höga produktionskostnader. Det kommer att kräva full digitalisering och 5G är en förutsättning för det. Det gör att jag tror att vi kommer att få se en markant acceleration av investeringar inom sektorn under 2021

Hur ser du på fondens avkastning under året?

-Fonden har haft ett väldigt starkt resultat både sett till absolut- och till relativavkastningen inte bara i år, utan även om vi ser till en längre tidsperiod. Men man ska komma ihåg att det har varit väldigt volatilt under resans gång och därför är långsiktighet a och o för den som sparar i den här typen av fond.

I slutet av februari var fonden upp nästan 15 procent sett på året bara för att den 16 mars ha ett årsresultat på minus cirka 16 procent. Det är alltså en skillnad på nästan 30 procent och det är en extremt stor nedgång på så kort tid, vilket såklart är smärtsamt för alla spararna även om index under samma period var ned mer. Sedan dess har fonden återhämtat sig och ser man från botten i mitten av mars fram till idag är fonden upp drygt 92 procent (per 2020-10-15). Det som är tråkigt är att vi såg att många tog ut sina pengar ur fonden under mitten av mars, de sista dagarna innan botten nåddes och fick därmed inte vara med på resan uppåt igen. Därför vill jag verkligen betona att det är viktigt att vara långsiktig när man sparar i aktiefonder generellt men särskilt när man sparar i en högriskfond som Ny Teknik.

Hur ser du på möjligheterna framöver?

-Det är naturligtvis svårt att uttala sig om vad som kommer att hända på kort sikt. Den närmsta tiden har vi ett amerikanskt presidentval med en kandidat som visat sig vara irrationell och om han blir omvald kan det leda till stor volatilitet på världens aktiemarknader. Dessutom väntar vi alla på ett vaccin till coronaviruset och tyvärr så tror jag att det kan ta längre tid än vad vi initialt trodde, vilket också kan leda till mer volatilitet.

Med det sagt så ser vi att centralbanker och regeringar är närvarande och gör det som krävs vad gäller finansiella stimulanser, så vi borde kunna få se att underliggande faktorer, så som arbetslöshet och konsumtion, är under kontroll. Det gör att jag ändå ser positivt på det kommande sista kvartalet av 2020. Jag tror inte att vi kommer att se någon jätteutveckling vare sig upp eller ner utan snarare att aktiemarknaden kommer att röra sig lite sidledes uppåt. Men ska man vara investerad i aktiemarknaden är det som sagt viktigt att ha en längre tidshorisont än så för att inte riskera att missa uppgångarna.

Swedbank Robur Ny Teknik A

1 mån
+1,19%
3 mån
+7,79%
i år
+62,06%
1 år
+74,43%
3 år
+123,87%
5 år
+275,18%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 549,77
sharpe
1,38
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan