Hur ser förväntningar ut inför fastighetsbolagens rapporter för tredje kvartalet? 
- Efter andra kvartalet har vi sett hur flera bolag, senast NP3 Fastigheter återinför hela utdelningen för föregående år med hänvisning till att förvaltningsresultat och hyresinbetalningar påverkats i relativt liten omfattning av covid-19 pandemin. Fabege och Hufvudstaden har också visat på tillförsikt genom att återköpa aktier. Det här ger en tydlig indikation på att vi kan vänta oss betydligt mer positiva tongångar från bolagen när det gäller finansiering och att effekterna av covid-19 mildrats under tredje kvartalet. Samtidigt har det inte varit några riktigt stora transaktioner eller uthyrningar som har bekräftat att vi har det värsta bakom oss, något som man normalt kan vänta sig. Dessa uteblivna bekräftelser har legat som något av en våt filt över sektorn i tredje kvartalet.


Vad vill du särskilt se i rapporterna? 
- I andra kvartalet var det många som blev positivt överraskade vad gällde hyresgästernas vilja och förmåga att betala hyrorna. Det viktigaste i tredje kvartalet är att vi får se en fortsatt sekventiell förbättring i hyresbetalningarna. 


Fastighetssektorn har halkat efter börsen som helhet i år. Hur bedömer du att det blir framöver? 

- Det finns goda förutsättningar för att fastighetssektorn ska gå bra på börsen under hösten. Hittills i år har Wallenstam gått bäst, och bättre än index. Förklaringen är bland annat att bolaget har en hög andel bostäder, vilket ger stabila intäkter och det är eftertraktat för närvarande. Bostäder, samhällsfastigheter och logistik kommer att fortsätta att gå väldigt bra också framöver. Men sannolikt är det bland fastighetsbolag som halkat efter på grund hög andel kontor som det finns störst potential för kursuppgångar, om man är beredd att ta lite mer risk. Hufvudstaden och Fabege är två sådana kandidater. 


Du vet väl att?
Du kan läsa mer om bolagen genom att klicka på info-knappen till höger om köp- och säljknapparna. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan