Ett snabbt/oomstritt resultat önskvärt

Två veckor återstår till det amerikanska valet, tonläget är på väg att, om möjligt, skruvas upp ytterligare. Aktiemarknaden generellt, specifika segment och enskilda aktier, förväntas reagera på det kombinerade utfallet i president- och kongressval. Styrkepositionerna i kongressen blir viktiga. Oavsett vem som tar presidentjobbet, krävs lagstiftande förmåga, och för att driva en mer kontroversiell agenda, kontroll i båda kamrarna. 

Opinionssammanställningar och vadslagningsodds är tveksamma prognosverktyg, men beroende på hur de rör sig under valspurten, kan vi räkna med att delar av resultatet är inprisat på valdagen. 

Ett otippat utfall däremot, skulle få stor, åtminstone kortsiktig påverkan. Ur ett investerarperspektiv är de mer långsiktiga ekonomisk-politiska förändringarna under mandatperioden intressantast. Vi fokuserar på dem, väl medvetna om att både valprogram, och förutsättningarna att uppfylla dem tenderar att förändras under en mandatperiod. 

Den rätt extrema globala miljön vi befinner oss i kräver säkert också att man skyndar långsamt med delar av sin agenda. Att döma av prissättningen på volatilitet kring valdatum, via terminer och optioner, förväntar sig marknaden ordentliga kursrörelser i flera stora tillgångsslag. En ”svansrisk” är ett försenat och/eller omtvistat resultat, som tveklöst skulle skapa osäkerhet, större kursrörelser, rotation till mer säkra och lågvolatila aktier, men också till andra, mindre riskfyllda tillgångsslag.

Vi ser sådan eventuell osäkerhet som övergående. En relativt mindre seger för Biden väntas öka risken för ett omstritt resultat och hans stabila opinionssiffror kan därför säkert ha bidragit till de senaste veckornas fina kursutveckling. 

Investering baserad på politiska händelser är en tveksam strategi, mer lämpad för spelmarknaden. Marknadsreaktionen blir sällan den förväntade, även vid ett korrekt inprickat utfall. Prognosen förutsätter att ”allt annat är lika”, vilket det ju sällan är. 

Bland annat därför är en gardering via diversifiering, i sektorer och stilfaktorer, i dollarrelaterade kontra internationella tillgångar etc., förnuftig. Flera sektorer, hälsovård och IT däribland, får också den här gången stort förhandsutrymme, men budskapet från kandidaterna, och möjlig påverkan på bolagen, är inte uppenbar. Läkemedelspriser och försäkringsvillkor lär förbli omdebatterade oavsett utgång, liksom konkurrens och regleringsproblematik i IT-sektorn. 

De stora digitala mediabolagen har återigen hamnat i fokus ”av fel anledning” under valspurten, stödet för hårdare reglering av de stora IT bolagen är väl etablerat i väljarkåren, och rätt oberoende av partitillhörighet (PEW Research Center).


Trump kvar
Skulle Trump bli kvar och styrkeförhållandena i kongressen inte ändras avgörande till republikanernas nackdel, ser det ut att bli ”mer av samma”. Det utesluter inte en hel del nyckfullhet, i linje med vad vi har vant oss vid under den här mandatperioden. De flesta förväntar sig en mer marknadsvänlig skatte- och regleringspolitik med Trump. 

Skattehöjningar under Biden är ingen vågad gissning, men mot bakgrund av pandemin ser de ut att kunna bli rätt beskurna och också flyttade på framtiden. Ett delvis återtagande av bolagsskattesänkningen från 2017 är aviserad, men förutsätter också kontroll i senaten. Bolag med mycket intjäning utanför USA skulle träffas speciellt av Bidens förslag, som innebär att utländska vinster påförs extra skatt. Många ledande amerikanska bolag inom IT, sällanköpskonsumtion och telekommunikation, skulle i så fall gynnas skattemässigt under Trump.

Amerikanska IT-bolag har nästan 57 procent av intäkterna utanför USA, motsvarande för hela S&P 500 är knappt 40 procent (Factset). Men också Trump har hotat tullbelägga varor från bolag som inte är villiga att flytta hem produktion, amerikanska skattekonsulter kan se framtiden an med tillförsikt, oavsett utfall.

Stora delar av energi- och oljeindustrin, om vi bortser från de grönare delarna, föredrar säkert Trump som, lätt överdrivet, saknar klimatpolitiska ambitioner. Han har ju också gynnat oljeindustrin, en viktig del av hans väljarbas, med många åtgärder under mandatperioden.

Samtidigt blir den amerikanska jobbmarknaden relativt allt mindre beroende av fossil energi, och mer av förnyelsebar. Biden har indikerat att han vill återupprätta överenskommelsen med Iran, vilket knappast gynnar amerikansk oljeindustri. Han kan ändå inte gå alltför hårt fram i viktiga ”svingstater” med stor fossil industri, till exempel Pennsylvania, och förnekar att han vill förbjuda utvinning med hydraulisk spräckning (fracking) metoden. På sikt (2035 ) är Biden tydlig med att han vill ha bort fossila utsläpp från kraftindustrin.

Delar av amerikansk försvarsindustri kan nog också komma att gynnas relativt under Trump, även om budgetutrymmet sätter snäva gränser också för militära utgifter.


Biden vinner
Tredje gången gillt för Biden? Har tidigare kandiderat 1988 och 2008, med tämligen klent resultat. En ”blue sweep”, där demokraterna förutom presidentposten, vinner kontroll över senaten och behåller den i representanthuset, skulle naturligtvis underlätta för Biden att driva sin agenda. 

Sannolikt större fiskala utgifter under Biden skulle gynna aktiemarknaden generellt, men också konsumtionsinriktade, cykliska och lågt värderade aktier, som ju ofta påverkas positivt i en sådan miljö. En eventuell åtföljande ränteuppgång, skulle inte heller gagna de mer snabbväxande bolagen, som ju ofta värderas på vinster som ligger en bit in i framtiden. 

Många av dem har också gynnats relativt under pandemin, och värderingarna har dragit iväg en bit. Dollarn skulle inte heller ha en fördel av mer stimulans/högre underskott. Relativt konjunkturkänsliga marknader i Europa och Tillväxtmarknader å andra sidan, skulle kunna gynnas.

Trenden för ”klimataktier” är här för att stanna oavsett politisk konstellation i USA. Också bortsett från rena miljöaspekter blir bakomliggande teknik alltmer kostnadseffektiv. Segmentet kan ändå gynnas under Biden, som har aviserat återanslutning till Parisavtalet

och utgifter på två triljoner ”gröna” dollar under en fyra-årsperiod. Det innefattar förnyelsebar energi, energiteknik, EV infrastruktur etc. Biden har också stora planer för den föråldrade amerikanska infrastrukturen, med en tydligt grön profil. Vägar, broar, järnvägar, byggnader , elektricitetsnät, cybersäkerhet etc. 

Verkstads-, konstruktions-, och byggmaterialindustri borde kunna gynnas, också europeisk sådan. Det finns skäl att tro att mer hållbara sektorer och aktier också i Europa/Norden har möjlighet att gynnas, trots en längre tids fin utveckling. 

Förhållandet till Kina förväntas fortsatt bli ansträngt, oavsett utgång. Uppslutningen bakom åtgärder mot ”regelvidrig” kinesisk handelspraxis är bred. Biden ter sig ändå klart mer intresserad av utrikespolitiska relationer, och hans handelspolitik mindre hökaktig/mer

förutsägbar. Det skulle många globala marknader må bra av, inte minst de asiatiska tillväxtmarknaderna. I ett svenskt perspektiv skulle fordonssektorn i stort, men även vissa konsumentbolag kunna gynnas. 

Vi har sedan julistrategin en neutral taktisk rekommendation på den amerikanska marknaden. En ökad riskbild inför valet har varit ett av argumenten i den negativa vågskålen. Argumenten har varit rätt oberoende av vem som tar hem valet. Skulle någon av kandidaterna få en tydlig maktbas att driva sin politik utifrån, kan det påverka vår syn på den amerikanska aktiemarknaden.


Swedbanks Investeringsstrategi
Läs den senaste strategin genom att klicka här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan