De gångna månaderna har präglats av stora börsuppgångar för många bolag. I listan över Kursraketer, alltså aktier som stigit mer än 20 procent de senaste månaderna, återfinns därför fler bolag än vanligt. Nedan är de fem som utvecklats allra bäst. 


Adevinta + 65,7 procent
Från Norge susar kursraketen Adevinta in, som stigit med imponerande 65,7 procent och därmed toppar listan. Annonsmarknadsbolaget Adevinta är en avknoppning från mediekoncernen Schibsteds icke-nordiska annonsverksamhet. Adevintas huvudmarknader är Frankrike, Spanien, Brasilien och Italien. Kepler Cheuvreux ser positivt på Adevintas framtidsutsikter men anser att nuvarande aktiekurs är en rimlig balans mellan uppsida och nedsida.

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 145 norska kronor


HiQ + 64,1 procent
IT- och managementkonsultbolaget HiQ är den svenska kursraketen som utvecklats bäst, med en uppgång på imponerande 64,1 procent på tre månader. HiQ har varit omskrivet i affärspressen på sistone i och med de pågående förhandlingarna med riskkapitalbolaget Triton, som är intresserat av att förvärva HiQ. Kepler Cheuvreux ser det erbjudna priset som generöst med tanke på hur de bedömer HiQ:s utsikter. De rekommenderar emellertid inte köp för aktien. 

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 48 kronor


Catena Media +55,7 procent
De som köpte in sig i marknadsförings- (eller ”lead generation”) företaget Catena Media lär ha haft en trevlig sensommar, då aktien steg med 55,7 procent de senaste tre månaderna. Kepler Cheuvreux ser positivt på den förbättrade lönsamheten bolaget åstadkommit och bedömer att det finns en uppsida i aktien trots viss osäkerhet rörande omsättningen. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 51 kronor


Bonava + 53,7 procent
Bostadsutvecklingsbolaget Bonava vinner bronsmedalj bland kursraketerna, med en kursuppgång på 58,6 procent. Företaget är en avknoppning av byggbolaget NCC, och utvecklar samt säljer bostäder. Kepler Cheuvreux ser emellertid vissa risker i bolaget kopplade till en osäker marginalsituation i Tyskland, låg produktionstakt i Sverige, och att bolaget är för litet i Norge och Danmark. Rekommendationen är Behåll. 

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 60 kronor 


Kitron + 51,3 procent
Våra västra grannar bidrar även med en andra kursraket till topp fem, nämligen elektroniktillverkaren Kitron. Företaget är specialiserat på tillverkning av produkter med hög komplexitet och strikta precisions- och kvalitetskrav.  Kepler Cheuvreux anser att Kitrons kvartalsrapport var imponerande, där de starka siffrorna delvis drivs av att bolaget tillverkar komponenter till ventilatorer som används under pandemin. Då den tillväxen emellertid anses vara temporär, och kursutvecklingen redan varit så stark, så ses nuvarande värdering som rimlig. 

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 15 norska kronor


Missa inte

Kom till listan med kursraketer genom att klicka här. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan