Det finsk-svenska pappersbolaget Ahlstrom-Munksjö räknas bland de största producenterna i världen inom flera sorters fiberbaserade produkter. Bolaget är särskilt framstående inom material för luftfilter, medicinsk utrustning, samt livsmedelsförpackningar. Åtskilliga av segmenten som bolaget nischat in sig på bedöms av Kepler Cheuvreux som både lönsamma och gynnade av stabila tillväxtutsikter. Exempelvis livsmedelsförpackningar gjorda av papper istället för plast. Dessutom anses Ahlstrom-Munksjö ha potential att rensa ut flera av deras befintliga lågmarginalprodukter och ställa om produktionen till högmarginalprodukter. 

- Ett exempel är tejp för att isolera elkablar som de gör just nu, vilket är en lågmarginalprodukt. Där kan de ställa om till att istället tillverka tejp som får e-handelskartonger att hålla bättre, vilket är en högmarginalprodukt. Det finns många sådana exempel, säger Johannes Grunselius, aktienanalytiker på Kepler Cheuvreux.  

Han menar således att bolaget bör ha god framtidspotential, och det är ju ljuset av detta som Kepler Cheuvreux anser att det nyligen aviserade budet om att köpa ut bolaget från börsen för 18,1 euro per aktie är lågt. Även om det motsvarar en premie på cirka 24 procent jämfört med onsdagens stängningskurs anses budet inte fånga värdet i aktien på längre sikt. 

- Vår långsiktiga diskonterade kassaflödesmodell (DCF) kommer fram till ett värde på 22 euro per aktie om vi antar en viktad kapitalkostnad (WACC) på 8 procent, eller cirka 25 euro per aktie om WACC är 7 procent. 

Det är ett konsortium bestående av bolagen Bain Capital, Ahlstrom Capital, och Viknum som lägger budet. Riskkapitaljätten Bain Capital är i spetsen för affären då förslaget skulle innebära att bolaget blir största aktieägare med 55 procent av innehavet. Ahlstrom Capital och Viknum sitter redan som stora ägare i Ahlstrom-Munksjö, vilket är en av anledningarna till varför Johannes Grunselius ser det som troligt att budet kommer gå igenom trots den i hans mening för låga premien.

- Budet är inte fientligt och det blir nog svårt för eventuella ägare som vill stoppa budet att samla ihop tillräckligt med röster. Även om budet är lägre än vår bedömning av det långsiktiga värdet i aktien är det ju ändå ett tillfälle för befintliga ägare att göra en snabb vinst. 

Johannes Grunselius anser att Ahlstrom-Munksjö är ett ganska missförstått bolag som inte fått så mycket uppmärksamhet. 

- Men Kepler Cheuvreux tog upp Ahlstrom-Munksjö till bevakning för ungefär ett halvår sedan, och även om bolaget köps ut från börsen har det varit en fin resa för de som gick in i bolaget då, avslutar Johannes Grunselius. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan