Börsraset tidigare i år gick snabbare än någonsin och den efterföljande återhämtningen var än mer exceptionell. Efter obefintlig vinsttillväxt 2019 såg det ut som att den skulle komma tillbaka under 2020. Så blir det inte och nu förväntas istället att vinsttillväxten ska komma tillbaka nästa år, och det med full kraft. 

- Sett till den realekonomiska utvecklingen ligger det mycket förhoppningar i kurserna och känslan av att marknaden inte fungerar normalt just nu infinner sig lätt, men det betyder inte nödvändigtvis att vi får se ett slut på detta i närtid. Däremot vore det hälsosamt att få någon form av sektorrotation om uppgången skall bestå, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Att aktiemarknaden kan röra sig snabbt och kraftfullt är inget nytt men i år har det gått lite snabbare och blivit lite mer kraftfullt än vad vi är vana vid. 

- Pandemin slog undan all riskvilja då det var omöjligt att uppskatta konsekvenserna av utbrottet, stimulanserna som annonserades därefter skapade förhoppningar och riskviljan kom snabbt tillbaka. 

Centralbanker och regeringar runt om i världen har levererat en uppsjö av stimulanser och andra åtgärder vilket resulterat i att många ekonomiska indikatorer har återhämtat sig. Förväntansbilden kollapsade i våras men det visade sig vara lite väl pessimistiskt, och detsamma gäller för vinstutvecklingen som överraskade positivt i den senaste rapportsäsongen. 

- Aktiemarknaden har återhämtat sig med stöd från stimulanserna, att de låga räntorna sannolikt förblir låga ännu längre samt att det absolut värsta troligen är bakom oss. 


Neutral vikt rekommenderas
Vare sig en stark börsutveckling eller en hög värdering är argument för att undervikta aktier. En ännu längre period av låga räntor och det faktum att det finns en hel del kapital på sidlinjen är däremot argument för att övervikta aktier. 

- Med vetskap hur snabbt marknaden ändrar fokus anser vi dock att risken för en närliggande korrigering är hög bland annat med tanke på det amerikanska presidentvalet samt den kommande rapportsäsongen. Det resulterar i att vi behåller vår neutrala vikt och rekommenderar köp om eller när korrigeringen kommer. På lite längre sikt ser vi god potential för att aktiemarknaden kommer stå högre. 

Riskerna till vår neutrala rekommendation är balanserade mellan upp- och nedsidan. Beroende på tidshorisont kommer det ena eller det andra bli avgörande. 

- En stark utveckling i sig är ingen risk för bakslag, utan snarare ett argument för att den kan fortsätta. Värderingen är hög men inte heller det är någon direkt risk anser vi. 

Med en längre period av låga räntor är det rimligt att aktier värderas högre än historiskt samtidigt som det relativa värderingsstödet är starkt. Ett vaccin vore också bra för riskviljan. Risker som med stor sannolikhet ändå kan leda till en korrigering i närtid är det dock ingen brist på. 

- Tillväxtutsikterna är ytterst osäkra. Nya utbrott av covid-19 samt turbulens kring Vita Huset och frågor kring handelsavtal och geopolitik är andra risker, avslutar Mattias Isakson.


Läs mer om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan