Börserna föll tillbaka i USA. Vad är det som har hänt?

De amerikanska börserna rörde sig tydligt nedåt, det breda S&P500 indexet backade med 3,5 procent medan det tekniktunga indexet Nasdaq backade med 5 procent. Årets vinnare var det som gick sämst medan årets förlorare hörde till de relativa vinnarna. Det som är noterbart är att det framförallt var de stora teknikjättarna som uppvisade stora nedgångar med Apple och Tesla i botten vilka föll med 8 resp 9 procent. Något som givetvis resulterade i stora värdeminskningar, bara för Apples del motsvarade det ett tapp på 150 miljarder USD. Men avgörande att komma ihåg i detta är det faktum att den amerikanska börsen har stigit med 55 procent sedan mars, och där de stora teknikbolagen många gånger stigit med långt mycket mer än så. Något som resulterat i stigande värderingar och de fem största bolagen i USA, Apple, Amazon, Microsoft. Alphabet och Facebook handlades till ett genomsnittligt P/E-tal på 44. Volatilitet och stora rörelser har präglat året från tid till annan vilka, likt nu, kan förklaras av den stora derivatmarknaden som utgörs av ETF:er och optioner eller passiva instrument som helhet.

Hur ser ni på utvecklingen?
I Investeringsstrategin som kom tidigare i veckan så menade Strategi & Allokering att vi är försiktigt positiva till börsen när  blicken lyfts något, men flaggade för potentiella nedgångar på börsen i närtid. Den här nedgången beror sannolikt främst på börsens interna faktorer. Efter en anmärkningsvärt stark utveckling på den amerikanska marknaden var börsen helt enkelt för överhettad i det korta perspektivet. Till exempel var det endast fem handelsdagar i augusti som inte var positiva i S&P500 vilket resulterade i den starkaste augustimånaden sedan 1986. Lägg till det att det var färre och färre bolag som bidrog till den positiva utvecklingen, i stora drag endast de stora teknikbolagen. Sammantaget sågs uppgången som ansträngd, särskilt i USA, varför Strategi & Allokering flaggade för eventuella nedgångar. En rörelse på fem procent kan kännas kraftig men skall sättas i relation till vad som föregick den. Trots den stora nedgången så befinner sig Nasdaq vid nivåer indexet handlades vid för sju dagar sedan, en nioprocentig nedgång i Tesla föregicks av en uppgång runt 380 procent, bara i år.  


Vad kan vi vänta oss i närtid, både från marknaden och ekonomin i stort?
Sammantaget får gårdagens nedgångar inte Strategi & Allokering att ändra synen på finansiella tillgångar. Mot bakgrund av den exceptionellt starka börsuppgången sedan mars tillsammans med minst sagt komplicerade situation världens ekonomier befinner sig i får nedgången inte ses som något konstigt, och sannolikt finns det även en del fartgupp även framöver för marknaderna, presidentval i USA, handelskonflikter, smittspridning, arbetslöshet mm . Men med det sagt är vi av uppfattningen att konjunkturen kommer att förbättras samtidigt som räntor och krediter kommer att ge en sån låg avkastning att kapital kommer att fortsätta söka sig in i aktiemarknaden, sett till statistik finns mycket stora kapital utanför börserna, och potentiellt som en konsekvens av brist på alternativ innebära en högt värderad börs framöver. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan