I dag kom ett bud på Gunnebo och under helgen rapporterade DI att Better Collective visat intresse för att köpa Catena Media. Detta följer på förra veckans bud på Ahlstrom-Munksjö från ett konsortium med riskkapitalbolaget Bain Capital i spetsen. Även om budet är i underkant väntas det gå igenom. (Läs mer: Ahlstrom-Munksjö lär köpas ut trots att budet är lågt.) Tidigare i sommar lades ett bud på IT-konsultbolaget HiQ och även utomlands sker en uppköpsvåg, vilket talar för att fler uppköp är att vänta.

Låga räntor ger stöd

Även om covid-19 lett till en svagare konjunktur har många bolag klarat sig förvånansvärt väl och vissa även gynnats av förändrade beteenden under pandemin. Kombinerat med räntor som förväntas vara låga länge talar det för att fler uppköp är att vänta även om värderingarna generellt kommit upp efter vårens pressade nivåer. Många bolag, särskilt inom verkstadssektorn, har förhållandevis starka balansräkningar vilket skapar förutsättningar för förvärv inom sektorn. Ett exempel inom sektorn är Alfa Lavals bud på finska Neles i mitten på juli. Samtidigt är den svenska kronan svag vilket innebär rea på svenska bolag för utländska investerare.

Het gamingsektor

Hemmasittandet under pandemin har lyft gamingbolagen och inom sektorn har det varit en veritabel uppköpsvåg med dels de svenska bolagens många förvärv av onoterade bolag, men även exempel som Tencents bud på norska Funcom i januari och Microsofts jättebud på Bethesda nyligen om 7,5 miljarder USD.

Konsolidering inom läkemedel och medicinteknik

Det senaste året har även präglats av ett stort antal affärer inom läkemedelssektorn. Avtagande försäljningstillväxt hos de största bolagen, big pharma, och god tillgång till riskkapital har bidragit till en lång rad uppköp. Exempel på jätteaffärer är Bristol-Myers Squibbs uppköp av Celgene för 74 miljarder USD och AbbVies bud på Allergan för 63 miljarder USD. Nyligen förvärvädes medicinteknikbolaget Varyan av Siemens Healthineers. Efter uppköpet av Varyan har även uppköpsspekulationerna kring Elekta tilltagit.

Stark amerikansk marknad för onlinegambling

I takt med att allt fler delstater i USA öppnar upp för sportsbetting och casino online ökar spekulationerna om strukturaffärer inom branschen. I fredags framkom att Ceasar’s visar intresse för att köpa upp William Hill, som i sin tur köpte upp Mr Green för något år sedan. Nyheten lyfte de svenska bolagen inom sektorn och under helgen rapporterade Dagens Industri att Better Collective visat intresse för Catena Media och lagt flera indikativa bud, varav det senaste på en kurs över 50 kronor.

Fler uppköp att vänta

Mycket talar för en fortsatt konsolidering inom ovan nämnda sektorer. Från tid till annan nämns också fastighetsbolagen som möjliga uppköpsobjekt, då många relativt mindre bolag finns noterade inom fastighetssektorn. Gott om kapital som söker avkastning och låga räntor lär dock leda till uppköp även inom andra sektorer. Vi ställer frågan till aktiestrateg Robert Oldstrand om hur han ser på den fortsatta utvecklingen.

Hur ser du på temperaturen? Kan vi förvänta oss fler bud?

Ja, absolut, det korta svaret är att temperaturen är het. Vi kan nog förvänta oss att vi kommer se mer av detta bland inhemska noterade företag. De har i regel starka balansräkningar och de svenska företagen är i gott skick. Med andra ord, de har utrymme att vara opportunistiska, vissa har även tidigare tagit in pengar och vissa har en uttalad förvärvsstrategi. I en värld med skral tillväxt, där det kan vara svårt på vissa håll att växa organiskt, är förvärv ett sätt att växa. Vi skall heller inte utesluta propåer från utländska aktörer.

Vilka är dina hetaste uppköpskandidater?

 - Vissa sektorer är mer fragmenterade än andra, såsom betting, gaming och hälso-läkemedelsrelaterat, där är förvärvsstrategin högst påtaglig. Det förekommer uppgifter att Catena Media nu blivit uppvaktat och det är väl inte omöjligt att det kan komma något konkret så småningom att ta ställning till. Vidare har Elekta har ju också hamnat lite i blickfånget efter Siemens uppköp av sektorkollegan Varyan. Det finns inget konkret utan mest spekulationer,  men Phillips eller GE Healthcare skulle kunna vara intresserad av Elekta för att bredda sig inom strålningsområdet. Elekta har idag ett visst samarbete med Phillips. 

 - Riskkapitalbolag är en möjlig aktör på förvärvssidan, där de kanske letar öppna ägarbilder, ser möjligheter för förbättringar och då kanske BillerudKorsnäs är lite intressant. Mer strukturella affärer skulle vi kunna se i Electrolux då Kinesiska Midea tidigare har visat intresse. Likaså runt de mindre verkstadsbolagen såsom Haldex, Gränges, Munters, Concentric och Bulten är det inte otänkbart att vi kan få att se det skapas spekulationer.  De skulle kunna passa in i ett större sammanhang. En sak som jag dock vill trycka på är att eventuella uppköp inte skall ligga som en primär grund till varför man gör ett investeringsbeslut kring en aktie. Se det mer som en lottsedel, avslutar Robert Oldstrand.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan